Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/105905

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: SUD MUNTENIA

Județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Realizarea acestui obiectiv constă în furnizarea unui program de formare profesională pe competențe antreprenoriale pentru un număr de 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Sud Muntenia - regiunea în care se implementează proiectul. Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În acelasi timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 de planuri de afacere din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia și prin înființarea unui Hub de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). Beneficiul direct și real, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a  40 de întreprinderi (în urma organizării unui concurs de idei de afacere), care prin intermediul Hub-ului vor beneficia de sprijin și asistență tehnică/ financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 locuri de muncă în cadrul celor 40 de startupuri înființate.

Obiectiv Specific  3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat, precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, vor fi atinse subiecte legate de protecția mediului, eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin intermediul hub-ului ce va fi înființat (element de inovare ce va facilita accesul unui număr cât mai mare de persoane din grupul  țintă la informație, prin organizarea de webinarii și sesiuni de informare pentru viitori antreprenori din cadrul proiectului).

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

- șomeri;

- persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului);

- persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titular ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale);

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;

- au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Muntenia.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

ACTIVITĂȚI:

A1. Managementul proiectului

ETAPA I – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una din cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(03 ianuarie 2018 - 02 ianuarie 2019)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afacere

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1 - L12).

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(03 ianuarie 2019 – 02 iulie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afacere au fost selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

ETAPA a IIIa – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(03 iulie 2020 - 02 ianuarie 2021)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

REZULTATE PRECONIZATE:

- 300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare); 

- 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială

- 40 de participanți la stagiile de practică

- înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori; 

- 30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc); 

- 40 de planuri de afacere selectate (cel puțin 2 planuri de afacere selectate din fiecare județ al regiunii de implementare); 

- 40 de firme finanțate cu 40.000 euro fiecare.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 11.757.901,42 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 9.933.558,44 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.752.980,90 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 71.362,08 lei)

Lider de parteneriat: Fundația ADEPT Transilvania: 5.382.842,84 lei

Partener 1: SC E.CECA SRL: 3.210.117,22 lei

Partener 2: Asociația ASURA: 3.164.941,36 lei

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Informații proiect

 • Inițiator

  Fundația ADEPT Transilvania

 • Perioada

  03 Ianuarie 2017 - 02 Ianuarie 2021

 • Valoarea

  11.757.901,42 lei

 • Parteneri

  E.CECA SRL – Iași (Partener 1), Asociația ASURA (Partener 2)

 • Echipa

  Cristian GHERGHICEANU, Manager de proiect

  Aurel HUȚANU, Coordonator proiect ECECA

  Ciprian MANEA, Coordonator proiect ASURACOMUNICAT DE PRESĂ FINAL PROIECT

26/03 - COMUNICAT DE PRESĂ FINAL PROIECT

În luna ianuarie 2021, s-a [...]
Studiu de bune practici în antreprenoriat

31/12 - Studiu de bune practici în antreprenoriat

Scopul acestui studiu privind bunele [...]
Premiile surpriză au fost decernate

19/08 - Premiile surpriză au fost decernate

Câștigătorii competiției celor mai votate [...]
Anunț câștigatori

01/08 - Anunț câștigatori

S-a încheiat competiția desfășurată în [...]
Ziua 19: Vă prezentăm două idei de afaceri

30/07 - Ziua 19: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 18: Vă prezentăm două idei de afaceri

29/07 - Ziua 18: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 17: Vă prezentăm două idei de afaceri

26/07 - Ziua 17: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 16: Vă prezentăm două idei de afaceri

25/07 - Ziua 16: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 15: Vă prezentăm două idei de afaceri

24/07 - Ziua 15: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 14: Vă prezentăm două idei de afaceri

23/07 - Ziua 14: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 13: Vă prezentăm două idei de afaceri

22/07 - Ziua 13: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 12: Vă prezentăm două idei de afaceri

19/07 - Ziua 12: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 11: Vă prezentăm două idei de afaceri

18/07 - Ziua 11: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 10: Vă prezentăm două idei de afaceri

17/07 - Ziua 10: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 9: Vă prezentăm două idei de afaceri

16/07 - Ziua 9: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 8: Vă prezentăm două idei de afaceri

15/07 - Ziua 8: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 7: Vă prezentăm două idei de afaceri

12/07 - Ziua 7: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 6: Vă prezentăm două idei de afaceri

11/07 - Ziua 6: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 5: Vă prezentăm două idei de afaceri

10/07 - Ziua 5: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 4: Vă prezentăm două idei de afaceri

09/07 - Ziua 4: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm azi cele două [...]
Ziua 3: Vă prezentăm două idei de afaceri

08/07 - Ziua 3: Vă prezentăm două idei de afaceri

Vă prezentăm cele două idei [...]
Pe locuri, fiți gata, start vot!

03/07 - Pe locuri, fiți gata, start vot!

Vă invităm să desemnați prin [...]
Eveniment de promovare

27/06 - Eveniment de promovare

În data de 25.06.2019 a [...]
Lansare HUB I know it, I do it!

20/05 - Lansare HUB I know it, I do it!

Vineri, 17 Mai 2019,  a [...]
ACE: Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare!

02/01 - ACE: Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare!

În urma soluționării contestațiilor depuse [...]
ACE: Evaluarea planurilor de afaceri s-a finalizat!

21/12 - ACE: Evaluarea planurilor de afaceri s-a finalizat!

În conformitate cu prevederile Metodologiei [...]
ACE - informații suplimentare FAZA B

19/12 - ACE - informații suplimentare FAZA B

Având în vedere mecanismul de [...]
Programare Pitching - ACE

11/12 - Programare Pitching - ACE

Publicăm aici programările pentru pitching! Reamintim [...]
UPDATE! - INSTRUCȚIUNE 2 ACE (Sud Muntenia)

10/12 - UPDATE! - INSTRUCȚIUNE 2 ACE (Sud Muntenia)

Administratorul schemei de antreprenoriat a [...]
Listă finală de evaluare FAZA A

08/12 - Listă finală de evaluare FAZA A

Publicăm lista finală cu [...]
Listă intermediară de evaluare FAZA A

06/12 - Listă intermediară de evaluare FAZA A

Publicăm lista intermediară cu [...]
ACE (Sud-Muntenia): CORRIGENDUM 1

05/12 - ACE (Sud-Muntenia): CORRIGENDUM 1

Publicăm CORRIGENDUM 1/05.12.2018 la METODOLOGIE [...]
ACE (Sud-Muntenia): Prelungire termen concurs

22/11 - ACE (Sud-Muntenia): Prelungire termen concurs

Termenul de depunere a planurilor [...]
UPDATE! - CONCURS PLANURI DE AFACERI – ACE (Sud Muntenia)

22/11 - UPDATE! - CONCURS PLANURI DE AFACERI – ACE (Sud Muntenia)

Administratorul schemei de antreprenoriat a [...]
Raspuns întrebări frecvente (ACE)

06/11 - Raspuns întrebări frecvente (ACE)

Am răspuns solicitărilor de clarificări [...]
Am publicat Metodologia concursului de planuri de afaceri

26/10 - Am publicat Metodologia concursului de planuri de afaceri

Am publicat spre consultare Metodologia [...]
Al doilea curs la Călărași

15/10 - Al doilea curs la Călărași

În perioada 12-16 octombrie 2018 [...]
HUB de antreprenoriat

08/10 - HUB de antreprenoriat

Persoanele înscrise în proiectul Antreprenoriatul [...]
Curs la Ploiești

08/10 - Curs la Ploiești

În perioada 5-9 octombrie are [...]
Curs la Ștefești

04/10 - Curs la Ștefești

În perioada 28 septembrie - [...]
Curs la Giurgiu

25/09 - Curs la Giurgiu

În perioada 14-15-16 și 22-23 [...]
S-a încheiat cursul la Comarnic

16/08 - S-a încheiat cursul la Comarnic

Primul curs din județul [...]
Cursurile lunii iulie

13/07 - Cursurile lunii iulie

În luna iulie vom mai [...]
Absolvenți la Pitești

12/07 - Absolvenți la Pitești

      Cursul de formare a [...]
Curs în județul Giurgiu

27/06 - Curs în județul Giurgiu

În perioada 15-19 iunie s-a [...]
Curs gratuit de antreprenoriat la Pitești

20/06 - Curs gratuit de antreprenoriat la Pitești

În perioada 6-10 iulie 2018 [...]
Primul curs de formare s-a încheiat

22/05 - Primul curs de formare s-a încheiat

În perioada 18-22 mai [...]
Județul Ialomița a fost informat!

02/05 - Județul Ialomița a fost informat!

Vineri 27 aprilie am avut [...]
Mulțumim, argeșeni!

28/03 - Mulțumim, argeșeni!

Argeșenii au participat în data [...]
Reprogramăm evenimentul de informare de la Pitești

21/03 - Reprogramăm evenimentul de informare de la Pitești

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, [...]
Reprogramare eveniment la Giurgiu

27/02 - Reprogramare eveniment la Giurgiu

Din cauza condițiilor meteo [...]
Vino și ocupă-ți locul!

22/02 - Vino și ocupă-ți locul!

CUI SE ADRESEAZĂ PROIECTUL Grupul țintă [...]
Înscrie-te la România Start Up Plus!

23/01 - Înscrie-te la România Start Up Plus!

Începe Etapa de informare, identificare [...]
România Start Up Plus în regiunea Sud Muntenia

23/01 - România Start Up Plus în regiunea Sud Muntenia

În perioada 03 ianuarie 2018 [...]
Deschidem porțile Hub-ului!

28/06 - Deschidem porțile Hub-ului!

Deschidem porțile HUB-ului ”I know [...]
Eveniment de informare la Alexandria

08/06 - Eveniment de informare la Alexandria

Vineri 8 iunie, începând [...]
Eveniment de informare la Ploiești

20/04 - Eveniment de informare la Ploiești

Prahovenii sunt așteptați la evenimentul [...]
În data de 27 martie, ne vedem la Pitești!

27/03 - În data de 27 martie, ne vedem la Pitești!

Evenimentul de informare a publicului [...]
Venim la Giurgiu!

06/03 - Venim la Giurgiu!

Daca ești șomer, student, persoană [...]
Eveniment de informare la Călărași

23/02 - Eveniment de informare la Călărași

Persoanele care vor să participe [...]

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente

Facebook