22Feb. 2018

Vino și ocupă-ți locul!


CUI SE ADRESEAZĂ PROIECTUL

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

-       șomeri;

-       persoane inactive (studenți, pensionari, persoane casnice);

-       persoană care are un loc de muncă și intenționează să își înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (inclusiv persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau membru al unei întreprinderi familiale).

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibile, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

-       Are domiciliul/ reședința în mediul urban sau rural din regiunea de implementare a proiectului;

-       Are vârsta cuprinsă între 18-64 de ani;

-       Se încadrează în una din categoriile de grup țintă vizate de proiect;

-       Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;

-       Nu a participat în ultimii 5 ani la cursuri privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale finanțate din fonduri nerambursabile și nici nu este înscris în prezent în alt program similar;

CE TREBUIE SA FACEȚI PENTRU A VĂ ÎNSCRIE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

  1. Completați și transmiteți formularul de preînscriere.
  2. Depuneți dosarul de candidatură la grupul țintă al proiectului care conține cel puțin următoarele:

-       Cerere de înscriere la activitățile proiectului (original);

-       CI/BI/pașaport (copie);

-       Certificat de naștere (copie);

-       Certificat căsătorie (după caz) (copie);

-       Diplomă de studii absolvite (copie);

-       Cupon pensie ultima lună (după caz) (copie);

-       Adeverință de șomaj (după caz) (copie);

-       Adeverință de salariat (după caz) (copie);

-       Adeverință student (după caz) (copie);

-       CUI/CIF (pentru PFA, titular II, membru IF) (copie);

-       Declarație pe propria răspundere pentru persoanele casnice (original);

-       Formular de înregistrate în grupul țintă (original);

-       Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (original);

-       Declarație privind apartenența la grupul țintă (original);  

-       Declarație privind evitarea dublei finanțări (original);  

-       Angajament privind participarea la activitățile proiectului (original);

SELECȚIA PERSOANELOR LA GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Criteriile în baza cărora se va face selecția grupului țintă:

-       Dosarul de candidatură depus este complet;

-       Să fie selectate cel puțin 20 de persoane din fiecare județ al regiunii de implementare a proiectului;

-       70 de persoane fac parte din categoria ”șomeri”;

-       160 de persoane fac parte din categoria ”persoane inactive”;

-       70 de persoane fac parte din categorie ”persoane angajate care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, în scopul creării de noi locuri de  muncă”

-       minimum 50% dintre persoanele selectate să fie femei.