Rețeaua pentru ocupare și incluziune pe piața muncii

Acasă » Rețeaua pentru ocupare și incluziune pe piața muncii

Despre rețea

Asociația ASURA în parteneriat cu Libra Studio SRL înființează rețeaua pentru ocupare și incluziune pe piața muncii, în cadrul proiectului SPOR – Stagii de practică, orientare și reușită POCU/633/6/14/130659.

Scopul rețelei este facilitarea dialogului între companii/agenți economici, unități de învățământ și partenerii sociali, pentru sprijinirea tranziției de la educație la piața muncii a elevilor din regiunile proiectului (Vest, Sud Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia și Sud-Est) și crearea de noi parteneriate.

Obiectivele specifice ale rețelei sunt:

  • Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către unitățile de învățământ privind nevoile lor de instruire precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional/local;
  • Identificarea de soluții inovative pentru dezvoltarea ofertei de învățământ și adaptarea acesteia la cerințele pieței muncii regionale;
  • Conștientizarea angajatorilor privind oferirea de șanse egale pe piața muncii pentru persoanele aflate în situații de risc;
  • Conștientizarea mediului educațional asupra cerințelor actuale ale angajatorilor în ceea ce privește competențele transversale și specifice ale agajaților pe care și-i doresc agenții economici;
  • Elaborarea de materiale didactice care să reflecte noile tehnologii, echipamente inovative și bune practici folosite de către angajatori în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă.

Cine poate deveni membru al rețelei:

-         reprezentanți și cadre didactice ale unităților de învățământ din regiunile proiectului

-         agenți economici reprezentativi pentru regiuni și pentru calificările elevilor din grupul țintă, cu precădere din sectoare economice cu potențial competitiv și domenii de specializare inteligentă, conform SNC și SNCDI,

-         parteneri sociali din învățământul liceal, post-liceal și profesional

-         elevi, părinți

Rețeaua va funcționa pe baza aderării voluntare și gratuite a membrilor săi.

Avantajele membrilor rețelei sunt următoarele:

-         sunt invitați să participe la întâlnirile și workshop-urile rețelei;

-         pot propune teme pentru evenimente;

-         primesc consultanță și asistență de specialitate de la experții proiectului, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional/local.

Prin completarea câmpurilor de mai jos vă dați acordul pentru folosirea datelor personale în scopul constituirii unei baze de date de membri ai rețelei.

Înscrie-te în rețea!

* Numele, Prenumele, E-mailul și Numărul de telefon vor fi ale angajatului / reprezentantului legal al agentului economic sau al instituției de învățământ / elevului peste 18 ani / părintelui care înscrie elevul sub 18 ani. Acestea vor corespunde alegerii calității de participant

** Județul va fi județul de reședință al angajatului / agentului economic sau instituției de învățământ / elevului peste 18 ani / elevul sub 18 ani înscris de către părinte. Acesta va corespunde alegerii calității de participant.