Despre Asociația ASURA

Cine suntem?

O echipă de tineri profesioniști, într-o continuă ascensiune, care își propune, prin identificarea soluțiilor optime, crearea unui climat favorabil, necesar revitalizării sociale, culturale, turistice și educaționale a societății civile.

OBIECTIVE

OBIECTIV 1

Dezvoltarea culturală și turistică a comunităților situate la nivel național.

OBIECTIV 2

Mobilizarea actorilor sociali semnificativi pentru promovarea coeziunii economice și sociale prin ocuparea forței de muncă și incluziune socială.

OBIECTIV 3

Cunoașterea, păstrarea și continuarea tradițiilor românești în țară și în afara granițelor țării, cu precădere în rândul românilor de pretutindeni.

OBIECTIV 4

Formarea omului modern prin proiecte de educație și training.

OBIECTIV 5

Fundamentarea politicilor publice și implementarea acestora.

OBIECTIV 6

Încurajarea și susținerea dezvoltării rurale, prin facilitarea relaționării dintre cei implicați în proces.

OBIECTIV 7

Susținerea, apărarea și promovarea agriculturii tradiționale și autentice românești, cercetarea științifică și tehnologică în agricultură.

OBIECTIV 8

Elaborarea coordonarea și implementarea de proiecte de interes la nivel social, economic, educațional, cultural și turistic.


Viziune

Viziunea Asociației ASURA este de a dezvolta o societate matură din punct de vedere educațional, economic, social, cultural, turistic și ecologic.

Viziunea noastră, a unor oameni diferiți cu idealuri și filosofii proprii de viață, este legată de valorile fundamentale pe care noi punem preț.

Valorile pe care le împărtășim și diversitatea pregătirii profesionale și personale a membrilor Asociației fac realizabile obiectivele acesteia.

Misiune

Misiunea noastră este de a iniția, promova, implementa și populariza măsuri de dezvoltare durabilă a localităților și zonelor metropolitane, în scopul creării unor comunități locale responsabile și active sub aspect economic, social, cultural, educațional, turistic și ecologic.

Valori

 •  

  Integritate

 •  

  Excelență

 •  

  Egalitate

 •  

  Solidaritate

 •  

  Încredere

 •  

  Inovație

 •  

  Educație