CONCURS în regiunea Sud-Muntenia

Am publicat lista finală a planurillor selectate la finanțare!
LISTĂ PLANURI SELECTATE

CONCURS în regiunea Centru

Am publicat lista finală a planurillor selectate la finanțare!
LISTĂ PLANURI SELECTATE

Antreprenoriat în regiunea Nord-Est

Județele: Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava
Grup Țintă: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă
Sprijin financiar de: 178.000 LEI (100% nerambursabili)

DEZVOLTARE DURABILĂ

Sprijinim, prin proiectele și programele noastre, dezvoltarea socio-economică și ne axăm în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.

CULTURĂ & TURISM

Dezvoltăm proiecte în vederea conservării tradițiilor și culturii românești și promovarea acestora prin diferite mijloace de comunicare (manifestări și conferințe culturale, expoziții, târguri și spectacole, pliante, broșuri, pagini web, etc.) atât la nivel local cât și național.

EDUCAȚIE

Avem în vedere realizarea de proiecte și programe în domeniul educațional astfel ca beneficiarii acestora să fie activi în viața socială. Programele și proiectele noastre urmăresc dezvoltarea competențelor profesionale, cognitive, sociale și emoționale ale beneficiarilor acestora.

COMUNICARE

Suntem deschiși şi onești în relaţiile din interior şi în cele cu donatorii, cu publicul. Periodic prezentăm dări de seamă asupra activității noastre, și furnizăm informații despre modul în care sunt gestionate resursele materiale şi financiare ale Asociației și, totodată, vă ținem la curent cu rezultatele obținute.

Noutăți și Evenimente

Anunt de angajare : Expert Implementare Proiecte

Anunt de angajare : Expert Implementare Proiecte

Asociația ASURA angajează Expert Implementare Proiecte și Accesare Fonduri Europene Cerințe minime: - studii superioare- experiență profesională și specifică (în domeniu) de minim 3 ani- cunoscător/ cunoscătoare a sistemelor online MySMIS și portal afir. info. - nivel mediu de cunoștință a limbii engleze (scriere, vorbire, citire) Atribuții: - implementarea/coordonarea/monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare (POCU, PNDR)- scrierea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul diferitelor programe operaționale (POCU/POR/POCA,etc) Salariul este negociabil în funcție de competențele și abilitățile candidatului. Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de email office@asociatia-asura. ro pănă la data de 15. 06. 2019. ...

ADA: LISTĂ PLANURI DE AFACERI SELECTATE LA FINANȚARE ACTUALIZATĂ

Urmare Planului de măsuri subsecvente nr. 3568/03. 04. 2019 emis de OIR POSDRU Centru prin care s-a constatat neîndeplinirea cerintelor impuse prin Ghidul...
09/04/2019

LISTĂ PLANURI DE AFACERI SELECTATE LA FINANȚARE ACTUALIZATĂ

Urmare a înregistrării unei solicitări de retragere din cadrul proiectului a unui plan de afaceri depus de o...
08/04/2019

Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit

DESCARCĂ Formularul 230 dacă în 2018 ai avut venituri din salarii sau din pensii, iar dacă ai realizat venituri...
13/03/2019

Proiecte recente

Școala de antreprenoriat România Start-up Plus în regiunea Nord - Est

Școala de antreprenoriat "România Start-up Plus" în regiunea Nord - Est

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/82/3/7/106861 REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: NORD - EST Județele: Bacău, Botoșani, Neamț,...

Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)

Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/82/3/7/105905 REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: SUD MUNTENIA Județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu,...

Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)

Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/82/3/7/105904 REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: CENTRU Județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu SCOPUL...

Ne propunem să creăm și să implementăm o varietate mare de proiecte și programe în vederea îndeplinirii scopului și realizării obiectivelor propuse pentru a sprijini dezvoltarea culturală, turistică și durabilă a comunităților, dar și a creșterii calității vieții, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Vezi toate proiectele noastre

Despre noi

Suntem o organizație nonguvernamentală non profit și ne-am făcut cunoscuți sub numele de Asociația ASURA. Ne-am asociat pentru a face schimbări în mediul în care trăim, dorim să oferim cele mai bune soluții și să obținem rezultate concrete din proiectele întreprinse, din ceea ce înseamnă în mod real scopul nostru.

Obiectivele impuse de noi la început de drum au fost îndeplinite, ne mândrim de rezultatele obținute și ne bucurăm sa le împărtășim cu voi. Dar asta nu înseamnă că ne oprim aici. Ne concentrăm în continuare atenția asupra aspectelor dezvoltării durabile în vederea îmbunătățirii continue a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea economică, protecția mediului și justiție socială.

În aceeași măsură suntem interesați să păstrăm cultura și tradițiile vechi și noi și să le promovăm atât în rândul tinerilor cât și în rândul adulților, prin diferite mijloace de comunicare.

Educația ocupă și ea un loc fruntaș în obiectivele noastre. Ne-am propus ca fiecare proiect implementat să aibă o secțiune educațională, pentru a contribui la formarea omului modern prin dezvoltarea competențelor profesionale, cognitive, sociale și emoționale ale acestuia.

Vă invităm să ne cunoașteti mai bine, să aflați mai multe despre proiectele noastre și să vă implicați alături de noi prin înscrierea ca membru al Asociației ASURA. Împreună aducem schimbarea!