Studiu cu privire la eticheta UE ecologică și EMAS


Denumire: ”Studiu privind diseminarea la nivel național a modalității de elaborare a dosarului privind acordarea etichetei UE ecologice pe diferite produse/servicii, respectiv a modalității de elaborare a declarației de mediu conform cerințelor sistemului UE de management de mediu și audit (EMAS)”

Autoritate contractanta: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Tip contract: Asistenta Tehnica

Obiectiv global: Obiectivul global al studiului este asigurarea suportului tehnic necesar Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind implementarea modalităţilor eficiente de promovare la nivel naţional a sistemului EMAS şi a sistemului privind etichetarea ecologică europeană în vederea îndeplinirii măsurilor pentru punerea în aplicare în România a prevederilor Regulamentului nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS), cu modificările ulterioare, respectiv ale Regulamentului nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologică, referitoare la promovarea şi facilitarea accesului la informaţii, cu asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare, la Comisia Europeană, privind promovarea la nivel naţional a sistemului EMAS şi a sistemului privind etichetarea ecologică.

Obiective specifice: Studiul are ca scop realizarea următoarelor obiective specifice:

1. Realizarea unui Ghid referitor la modalitatea de elaborare a declarației de mediu conform cerințelor sistemului UE de management de mediu si audit (EMAS). Ghidul trebuie să conțină cerințele minime privind conținutul declarației de mediu, conform prevederilor din Regulamentul nr . 1221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, cu modificările ulterioare, și a unui studiu de caz privind modul de întocmire a declarației de mediu. 

2. Realizarea unui Ghid referitor la regulile generale privind întocmirea dosarului pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru produse/servicii conform Regulamentului nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologică, și a unui studiu de caz privind modul de întocmire a dosarului pentru acordarea etichetei UE ecologice serviciilor de cazare turistică, comparativ cu cerințele necesare întocmirii unui dosar pentru obținerea altor etichete ecologice în domeniul turismului (de ex. Lebăda Nordică, Îngerul albastru și/sau alte etichete naționale).

3. Crearea, în vederea utilizării în cadrul seminarelor, a instrumentelor de diseminare și de promovare a EMAS și a etichetei UE ecologice prin realizarea, separat pentru cele două domenii, a serviciilor de: - achiziție, imprimare şi distribuire a articolelor promoționale, realizarea 2 roll-upuri, câte 1 buc./domeniu, - creația, producţia și difuzarea a 2 spoturi video. câte unul pe fiecare domeniu EMAS și respectiv etichetarea UE ecologică.

4. Realizarea de servicii de organizare la nivel regional de seminarii de informare, instruire şi de conștientizare a organizațiilor, agenților economici privind modalitățile de elaborare a dosarului privind acordarea etichetei UE ecologice pe diferite produse/servicii, respectiv a modalității de elaborare a declarației de mediu conform cerințelor sistemului UE de management de mediu si audit (EMAS) cu evidențierea avantajelor obținerii etichetei UE ecologice pentru produse/servicii și a înregistrării în cadrul EMAS a organizațiilor. 

Experti implicati: Lider de echipă - Ciprian MANEA, 

Expert în domeniul protecției mediului privind Regulamentul nr. 1221/2009 - Ecaterina MATEI,

Expert în domeniul protecției mediului privind Regulamentul nr. 66/2010 - Ben MEHEDIN, 

Expert în domeniul organizării de instruiri/evenimente - Atena ANGHEL, 

Expert în domeniul elaborării de materiale publicitare - Paul PELMUS 

Valoare contract: 335.600,00 RON.

Durata contract: 19.09.2023 - 10.09.2024

Informații proiect

 • Inițiator

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

 • Perioada

  19.09.2023 - 10.09.2024

 • Valoarea

  335.600,00 RON

 • Parteneri

  Asociația ASURA

 • Contact

  Email: office@asociatia-asura.ro

 • Echipa

  Lider de echipă - Ciprian MANEA,
  Expert în domeniul protecției mediului privind Regulamentul nr. 1221/2009 - Ecaterina MATEI,
  Expert în domeniul protecției mediului privind Regulamentul nr. 66/2010 - Ben MEHEDIN,
  Expert în domeniul organizării de instruiri/evenimente - Atena ANGHEL,
  Expert în domeniul elaborării de materiale publicitare - Paul PELMUSNici o știre legată de acest proiect.
Nici un eveniment legat de acest proiect.
Nici un fișier atașat proiectului.

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente