Noutăți & Evenimente

20May. 2019

Anunt de angajare : Expert Implementare Proiecte


Asociația ASURA angajează Expert Implementare Proiecte și Accesare Fonduri Europene Cerințe minime: - studii superioare- experiență profesională și specifică (în domeniu) de minim 3 ani- cunoscător/ cunoscătoare a sistemelor online MySMIS și portal afir. info. - nivel mediu de cunoștință a limbii engleze (scriere, vorbire, citire) Atribuții: - implementarea/coordonarea/monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare (POCU, PNDR)- scrierea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul diferitelor programe operaționale (POCU/POR/POCA,etc) Salariul este negociabil în funcție de competențele și abilitățile candidatului. Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de email office@asociatia-asura. ro pănă la data de 15. 06. 2019. [...]
09Apr. 2019

ADA: LISTĂ PLANURI DE AFACERI SELECTATE LA FINANȚARE ACTUALIZATĂ


Urmare Planului de măsuri subsecvente nr. 3568/03. 04. 2019 emis de OIR POSDRU Centru prin care s-a constatat neîndeplinirea cerintelor impuse prin Ghidul solicitantului respectiv prin Metodologie de depunere, evaluare si selectie cu privire la conditiile de efectuare a stagiilor de practică de catre un solicitant al ajutorului de minimis care a urmat cursurile in cadrul proiectului (persoana din grupul țintă),motiv pentru care acesta a fost declarat NEELIGIBIL. În aceste condiții, Administratorul schemei de antreprenoriat are obligația, conform prevederilor Metodologiei de depunere, evaluare și selecția, să selecteze pentru finanțare un alt plan de afaceri din lista de rezervă, în ordine descrescătoare a punctajului [...]
08Apr. 2019

LISTĂ PLANURI DE AFACERI SELECTATE LA FINANȚARE ACTUALIZATĂ


Urmare a înregistrării unei solicitări de retragere din cadrul proiectului a unui plan de afaceri depus de o persoană care a participat la cursurile de formare organizate în cadrul  Proiectului (persoană din grupul țintă), Administratorul schemei de antreprenoriat are obligația, conform prevederilor Metodologiei de depunere, evaluare și selecție, să selecteze pentru finanțare un alt plan de afaceri din lista de rezervă, în ordine descrescătoare a punctajului și care să asigure îndeplinirea indicatorilor proiectului. ATENȚIE! Persoanele din afara grupului țintă (NGT) din lista de rezervă vor putea inlocui DOAR solicitanții din afara grupului țintă (NGT) ale [...]
13Mar. 2019

Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit


DESCARCĂ Formularul 230 dacă în 2018 ai avut venituri din salarii sau din pensii, iar dacă ai realizat venituri și/sau din activități independente (profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, chirii), poți redirecționa completând datele asociației noastre privind destinația sumei 2% în secțiunea 6 din Declarația unică. COMPLETEAZĂ formularul urmărind instrucțiunile de la finalul documentului descărcat (datele Asociației ASURA sunt deja completate). TRIMITE formularul la Administrația Financiară (ANAF) de care aparții până la 31 iulie 2019, direct sau prin poștă cu scrisoare recomandată sau poți trimite / lăsa formularul completat la sediul Asociației ASURA. Dacă vrei [...]
02Jan. 2019

ACE: Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare!


În urma soluționării contestațiilor depuse de solicitanții ajutorului de minimis pentru punctajele obținute în Etapa B - Evaluarea tehnico-financiară, în conformitate cu prevederile Metodologiei de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul Proiectului ”Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)”,  publicăm lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare. Descarcă Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare [...]
02Jan. 2019

ADA: Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare!


În urma soluționării contestațiilor depuse de solicitanții ajutorului de minimis pentru punctajele obținute în Etapa B - Evaluarea tehnico-financiară, în conformitate cu prevederile Metodologiei de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri pentru concursul de planuri de afaceri din cadrul Proiectului ”Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)”,  publicăm lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare. Descarcă Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare [...]
28Dec. 2018

ADA: S-au stabilit câștigătorii celor 10 biciclete!!


S-a publicat lista celor 10 solicitanți ai ajutorului de minimis care au fost declarați câstigători ai premiilor puse in joc de Administratorul schemei de antreprenoriat in cadrul Concursului ”Antreprenoriatul Dezvolta Ardealul” (ADA) Descarca lista Va reamintim că cele 10 premii, ce constau in 10 biciclete, sunt acordate Solicitanților ajutorului de minimi care au propus prin planul de afaceri măsuri ce vizează dezvoltarea durabilă și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Stabilirea câștigătorilor s-a făcut în funcție de valorile propuse (cumulat) în bugetul planului de afaceri pentru cele două teme menționate anterior Câștigătorii vor fi contactați în [...]
23Dec. 2018

ADA: Evaluarea planurilor de afaceri s-a finalizat!


În conformitate cu prevederile Metodologiei de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri publicăm lista ierarhizată intermediară a planurilor de afaceri cu punctajele obținute în etapa B- evaluare tehnico – financiară. Descarcă Lista intermediară – faza B Rezultatele obținute în etapa B pot fi contestate de Solicitanții ajutorului de minimis în termen de 3 zile de la publicarea listei intermediare, în conformitate cu prevederile Metodologiei. Conform Instrucțiunii 2/10. 12. 2018, toți solicitanții ajutorului de minimis care au fost declarați admiși  în Etapa A, au luat parte la sesiunile de pitching organizate în Etapa C – evaluare calitativă, Etapa B – evaluarea tehnico financiară desfășurându-se [...]
23Dec. 2018

ADA - informații suplimentare FAZA B


Având în vedere mecanismul de acordare a punctajului in etapa B- evaluare tehnico-financiară stabilit prin Anexa 3. 3. Criterii de evaluare tehnico-financiară, algoritmii de calcul pentru factorul de evaluare 1. 2. și 2. 2. se vor aplica in funcție de solicitanții clasați pe primul loc în ceea ce privește valorile propuse prin planul de afaceri. Publicăm lista solicitanților ajutorului de minimis care au propus prin planul de afaceri cele mai mari valori pentru fiecare temă specifică, dar și pentru contribuția proprie. În funcție de valorile propuse de aceștia vor fi acordate punctajele pentru ceilalți solicitanți in faza B, criteriul 1. 2 si 2. 2. Descarca lista [...]
21Dec. 2018

ACE: Evaluarea planurilor de afaceri s-a finalizat!


În conformitate cu prevederile Metodologiei de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri publicăm lista ierarhizată intermediară a planurilor de afaceri cu punctajele obținute în etapa B- evaluare tehnico – financiară. Descarcă Lista intermediară – faza B Rezultatele obținute în etapa B pot fi contestate de Solicitanții ajutorului de minimis în termen de 3 zile de la publicarea listei intermediare, în conformitate cu prevederile Metodologiei. Conform Instrucțiunii 2/10. 12. 2018, toți solicitanții ajutorului de minimis care au fost declarați admiși  în Etapa A, au luat parte la sesiunile de pitching organizate în Etapa C – evaluare calitativă, Etapa B – evaluarea tehnico financiară [...]

Calendar evenimente