Noutăți & Evenimente

31Dec. 2020

Studiu de bune practici în antreprenoriat


Scopul acestui studiu privind bunele practici în antreprenoriat vă prezintă rezultatele generale ale proiectului POCU/82/3/7/105905 – „Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)” și, totodată, cele mai bune practici în domeniul organizării afacerii și instrumentelor de management. Studiul s-a realizat în urma colectării de informații de la persoanele din grupul țintă, prin aplicarea unor chestionare specifice pe tip de activitate în partea de recrutare, formare, mentorat.   De asemenea, studiul cuprinde un corolar de bune practici privind exemplele concrete identificate pe parcursul proiectului ce pot fi transferate în practică (efect de multiplicare) de către participanți și publicul larg, unde [...]
07Oct. 2020

Căutăm licee partenere


Pentru a ajunge să știi #omeserie, trebuie să îmbini școala cu activitatea practică. Alegerea meseriei este una dintre cele mai importante decizii pe care le luăm în viață,  iar abordarea acestui aspect s-a schimbat în decursul ultimilor ani. Cu cât știm mai devreme ce meserie ni se potrivește, ajungem să avem timp să experimentăm, să exersăm, să ne perfecționăm și să ne bucurăm de rezultatele muncii noastre. Elevii din liceele tehnologice, școli profesionale, postliceale sau de maiștri își aleg meseria odată cu admiterea în aceste unități de învățământ. Dar pentru a ajunge să o înțeleagă și să o poată exercita la [...]
07Oct. 2020

Invitație pentru institutiile de invatamant


În vederea recrutării elevilor din licee tehnologice, școli postliceale sau școli profesionale din regiunea ITI-Delta Dunării la activitatea de stagii de practică, invităm instituțiile de învățământ din această regiune să ne trimită scrisoarea de intenție anexată completată la adresa iti-se@asociatia-asura. ro. Prin proiect, punem în legătură unitățile de învățământ cu agenți economici noi, identificați   preponderent din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în vederea încheierii de parteneriate pentru efectuarea stagiilor de practică.  Asigurăm decontarea transportului elevilor pentru deplasarea la locul de desfășurare a practicii și pachet alimentar zilnic, plus un kit de [...]
06Oct. 2020

Invitație de colaborare


Căutăm agenți economici în vederea încheierii de parteneriate cu unitățile de învățământ din regiunile Centru, Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Sud-Est, pentru organizarea de stagii de practică pentru elevii din licee tehnologice, școli profesionale sau școli postliceale. Elevii efectuează practică în timpul şcolii, la partenerii tradiționali ai acestor instituții de învățământ, dar prin proiectul SPOR vom crea parteneriate noi, cu agenți economici din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Astfel, le vom da posibilitatea elevilor să experimenteze mediul real de lucru, să își exercite în cel mai performant mod viitoarea [...]
06Oct. 2020

Căutăm #mentori


Mentorii sunt cei care îi vor îndruma și călăuzi pe elevii din grupul țintă al proiectului nostru în cadrul stagiilor de practică pe care le vom organiza, ca aceștia să învețe #omeserie. Căutăm mentori! Prin proiect, vom crea parteneriate noi între unitățile de învățământ și firme  preponderent din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, iar elevii din grupul țintă vor efectua practica sub îndrumarea unor mentori proveniți de la aceste firme, care îi vor instrui și evalua, în vederea deprinderii de abilități care să îi pregătească mai bine pentru piața muncii. [...]
06Oct. 2020

Invitație de colaborare pentru unitățile de învățământ


Căutăm unități de învățământ cu profil tehnologic, profesional sau postliceal din regiunile Centru, Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Sud-Est, în vederea colaborării pentru organizarea de stagii de practică pentru elevi. Din unitățile de învățământ cu care vom încheia protocoale de colaborare vom recruta 182 de elevi la activitățile proiectului. Prin participarea la stagiile de practică și la celelalte activități, elevii își vor completa pregătirea teoretică din cadrul cursurilor, vor acumula noi deprinderi specifice meseriei, se vor familiariza cu modul de lucru şi cultura organizaţională din cadrul firmelor care activează pe piaţa specifică, înainte de a intra pe piaţa muncii vor [...]
06Oct. 2020

Scrisoare de intentie pentru licee


Activitatea practică efectuată de elevii din licee tehnologice, școli profesionale și școli postliceale sau de maiștri contribuie la îmbunătățirea performanțelor acestora și îi pregătește pentru piața muncii. Experții noștri vor organiza și monitoriza practica elevilor care se înscriu în grupul țintă, pentru ca aceștia să experimenteze cât mai bine învățarea la locul de muncă. Invităm unitățile de învățământ cu profil tehnologic, postliceal sau profesional din regiunile Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est, să ne trimită o scrisoare prin care să își exprime  intenția de colaborare cu echipa noastră, iar noi vom identifica agenți economici potriviți pe profilul lor de activitate, [...]
05Oct. 2020

Să înceapă practica!


Agenții economici interesați să colaboreze cu instituțiile de învățământ din regiunea Iti-Delta Dunării în vederea organizării de stagii de practică pentru elevii din licee tehnologice, școli profesionale sau școli postliceale sunt rugați să ne trimită scrisoarea de intenție completată la adresa iti-se@asociatia-asura. ro.  Procesul de recrutare la activitatea de efectuare de stagii de practică a elevilor din regiunea ITI-Delta Dunării este în plină desfășurare. Prin proiect, vom crea parteneriate noi între unitățile de învățământ și firme  preponderent din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, iar elevii din grupul țintă vor efectua practica [...]
26Sep. 2020

CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA AȘTEPTĂRILOR ȘI NEVOILOR CU PRIVIRE LA ÎNFIINȚAREA ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE


Vrei să găsești o sursă de finanțare pentru aceasta? Vrei ca ideea ta de afaceri să devină realitate, dar nu știi exact de unde să începi? Te ajutam noi să devii antreprenor în economia socială! Asociația ASURA și-a propus demararea unui proiect care va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, prin integrarea pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Scopul chestionarului este acela de a identifica interesele viitorilor antreprenori în economia socială. Prin intermediul acestui chestionar ne vom contura o imagine realistă cu privire la [...]
27Aug. 2020

O nouă „Șansă pentru educație” prin lansarea proiectul ITI-SE!


Asociația ASURA, în calitate de beneficiar, implementeză proiectul „ITI - SE - Șansa pentru educație” POCU/711/6/14//133562 în perioada 13 august 2020 – 12 august 2022. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6. 14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Pentru mai multe detalii despre proiect accesați aici pagina dedicată proiectului, iar pentru comunicatul de presă privind lansarea [...]

Calendar evenimente