Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

Stagii de practică, orientare și reușită (SPOR)


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/633/6/14/130659

REGIUNILE DE IMPLEMENTARE:  

Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia

Regiuni

1.Județele regiunii Centru: Alba, Mureș, Brașov, Sibiu, Harghita, Covasna;

2.Județele regiunii Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;

3.Județele regiunii Sud-Est: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea;

4.Județele regiunii Sud-Muntenia: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași;

5.Județele regiunii Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat dar și prin organizarea de stagii de practică centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 si 4).

Obiectiv Specific 1.  Selectarea, recrutarea GT, organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică etc.) pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia, și creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică precum și cu privire la principiile inovării sociale, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și nediscriminare.

Obiectiv Specific 2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe corelate cu necesitățile pieței muncii pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar din regiunile vizate de proiect.

Obiectiv Specific 3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă prin încheierea a cel putin 15 parteneriate / convenții între unitățile de învățământ și companii, dar și prin dezvoltarea unui mecanism de relaționare și comunicare (de tip forum) în vederea facilitării dialogului dintre companii/sectorul privat, rețeaua unităților de învățământ, părinți / tutorii elevilor și grupul țintă. De asemenea se va realiza un material didactic ce va avea rolul de a îmbunătăți maniera de desfășurare a stagiilor de practică.

Obiectiv Specific 4. Îmbunătățirea competențelor și abilităților a 182 de elevi în domeniul TIC dar și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării financiare personale prin organizarea unor sesiuni de informare pe aceste domenii, monitorizarea gradului de creștere al competențelor și cunoștințelor dobândite de grupul țintă urmare a participării la activitățile proiectului și, de asemenea, stimularea competitivității în rândul elevilor și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vis-a-vis de capacitățile profesionale ale grupului țintă, prin intermediul unei competiții profesionale (concurs) cu acordarea a 30 de premii pentru cei mai buni.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar cu domiciliul în regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ. Se va avea în vedere că în procesul de identificare al grupului țină se vor respectă principiile nediscriminării, egalității de șanse și gen, din acest considerent se va avea în vedere că din GT să facă parte cel puțin  19 persoane de etnie romă sau persoane care provin din mediul rural.

Condiții de eligibilitate ale persoanelor potențial grup țintă:

- să fie înmatriculate în sistemul de învățământ vizat de proiect la momentul înscrierii în grupul țintă;

- să aibă domiciliul sau reședința în regiunile proiectului;

- să-și exprime acordul și disponibilitatea pentru participarea la toate activitățile proiectului care îi vizează; adeverință de elev;

- să-și dea acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; să nu mai participe la alte activități similare finanțate din Fondul Social European sau printr-o declarație pe propria răspundere a persoanei din grupul țintă sau a persoanelor / instituțiilor abilitate.

 Înregistrarea documentelor și validarea dosarului de grup țintă – se înregistrează dosarele de grup țintă în ordinea  depunerii acestora, numai după ce acestea sunt complete și corecte.

ACTIVITĂȚI

Activitate: I. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢARE LA LOCUL DE MUNCĂ

I.1. Organizarea şi derularea programelor de învățare la locul de muncă

În cadrul sub-activității I.1 se vor organiza evenimente de informare și vor fi identificați și recrutați 182 de elevi care vor participa la stagii de practică.

Activitate: II. FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ

II.1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională

În cadrul activității A2 se vor desfășura servicii de consiliere din educație și formare profesională în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii. Acest lucru se va realiza printr-un program specific de consiliere şi orientare în carieră organizat de unitățile de învătământ identificate în parteneriat cu consorțiul proiectului, completat cu informare și consiliere profesională prin centre specializate și furnizori de servicii din sectorul privat acreditați.

Activitate: III. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PRIN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME

III.1.Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

În cadrul acestei activități se vor forma parteneriate cu agenți economici noi, în afara celor existente între școli și partenerii lor tradiționali de practică. Se va valorifica experiența anterioară și se vor forma noi relații de cooperare pentru formarea profesională inițială. În cadrul activității se va crea o rețea pentru ocupare și incluziune pe piața muncii care va avea rolul unui instrument de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către unitățile de învățământ și de la unitățile de învățământ  către  întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional/local.

Activitate: IV. ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE ÎNVĂŢARE LA LOCUL DE MUNCĂ

IV.1.Activităţi de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă

În cadrul activității vor fi organizate 6 evenimente de dezvoltare personală și profesională cu elevii participanți la stagiile de practică în regiunile proiectului unde, prin jocuri inteligente (de tip CATAN, Rețeaua Energetică etc.) se vor testa perspicacitatea și abilitățile dobândite, dar vor contribui și la dezvoltarea abilităților de comunicare, creativitate sau rezolvare a problemelor, luare de decizii, asumarea responsabilitătii, lucrul în echipă, initiativă, perseverență, flexibilitate. Evenimentele se vor organiza în locuri în care accesul persoanelor cu dizabilități va fi facil, vor fi aduși profesioniști în jocuri și exerciții de dezvoltare personală care le vor modera.

Elevii din grupul țintă vor beneficia în cadrul prezentului proiect de sesiuni de informare cu privire la educația financiară și de competențe formare TIC, care vor fi pregătite și susținute de către experții proiectului (expert financiar și expert formare competențe TIC).

REZULTATE PRECONIZATE:

-    22 de evenimente (6 evenimente de informare, 6  evenimente organizate privind dezvoltarea personală și profesională, 5 întâlniri ale rețelei și  5 Workshopuri ale rețelei;

-   182 de elevi identificați și recrutați din regiunile proiectului dintre care 19 de etnie romă sau din mediul rural, consiliați și orientați în carieră și participanți la stagiile de practică

-   10 sesiuni de instruire (în domeniile TIC și educație financiară)

-   39 de persoane care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant  din care 4 de etnie romă sau din mediul rural ;

-   19  persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant din care 3 din mediul rural sau de etnie romă;

-   1 rețea creată;

-   15 parteneriate noi incheiate;

-   5 materiale didatice elaborate;

-   1 concurs pe meserii cu decernare de premii.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 2.310.181,87 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.934.677,57 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 341.413,67 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 34.090,63 lei).

Lider de parteneriat: Asociația „ASURA”: 1.628.443,25 lei

Partener 1: Libra Studio SRL: 681.738,62 lei

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Informații proiect

 • Inițiator

  Asociația „ASURA”

 • Perioada

  24.07.2020-23.07.2022

 • Valoarea

  2.310.181,87 lei

 • Parteneri

  Lider de parteneriat: Asociația „ASURA” , Partener 1: Libra Studio SRL

 • Echipa

  Manager de proiect: Iuxel VîjiacULTIMELE EVENIMENTE ALE REȚELEI SPOR

26/05 - ULTIMELE EVENIMENTE ALE REȚELEI SPOR

În luna iunie vom organiza [...]
ETAPA 2 - ÎNSCRIERI CONCURS PE MESERII - SPOR

11/05 - ETAPA 2 - ÎNSCRIERI CONCURS PE MESERII - SPOR

ETAPA 2 - ÎNSCRIERI CONCURS [...]
SPOR - Prima etapă a Concursului pe meserii

12/04 - SPOR - Prima etapă a Concursului pe meserii

ETAPA 1-PREÎNSCRIERI  Concursul constă în desfășurarea [...]
Evenimente rețea martie 2022 - SPOR

01/03 - Evenimente rețea martie 2022 - SPOR

În perioada 3-4 martie 2022 [...]
Evenimente rețea februarie 2022

14/02 - Evenimente rețea februarie 2022

În perioada 16-17 februarie 2022 [...]
Evenimente de informare Ploiești

17/12 - Evenimente de informare Ploiești

Luni și marți vom organiza [...]
Invitație de colaborare

06/10 - Invitație de colaborare

Căutăm agenți economici în vederea [...]
Invitație de colaborare pentru unitățile de învățământ

06/10 - Invitație de colaborare pentru unitățile de învățământ

Căutăm unități de învățământ cu [...]

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente