06Oct. 2020

Invitație de colaborare


Căutăm agenți economici în vederea încheierii de parteneriate cu unitățile de învățământ din regiunile Centru, Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Sud-Est, pentru organizarea de stagii de practică pentru elevii din licee tehnologice, școli profesionale sau școli postliceale. Elevii efectuează practică în timpul şcolii, la partenerii tradiționali ai acestor instituții de învățământ, dar prin proiectul SPOR vom crea parteneriate noi, cu agenți economici din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Astfel, le vom da posibilitatea elevilor să experimenteze mediul real de lucru, să își exercite în cel mai performant mod viitoarea meserie.

Prin oferirea stagiilor de practică, agenți economici din sectoare economice deficitare ca și personal angajat vor putea identifica viitoarele resurse. Printre sectoarele economice vizate de proiect și deficitare ca personal angajat se numără:

- Industriile creative (lemn și mobilă, textile și pielărie, etc)

- Sănătate și produse farmaceutice

- Industria auto și componente

- Tehnologia informațiilor și comunicațiilor

- Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură)

- Procesarea alimentelor și băuturilor

- Turism și ecoturism etc.

Firmele interesate de colaborare sunt rugate să trimită scrisoarea de intenție la adresa spor@asociatia-asura.ro.

Lista de documente:

Invitație de colaborare - Download
Scrisoare de intenție - Download
Chestionar de interes al firmelor pentru stagii de practică șI nevoi de angajare - Download