06Oct. 2020

Invitație de colaborare pentru unitățile de învățământ


Căutăm unități de învățământ cu profil tehnologic, profesional sau postliceal din regiunile Centru, Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Sud-Est, în vederea colaborării pentru organizarea de stagii de practică pentru elevi. Din unitățile de învățământ cu care vom încheia protocoale de colaborare vom recruta 182 de elevi la activitățile proiectului. Prin participarea la stagiile de practică și la celelalte activități, elevii își vor completa pregătirea teoretică din cadrul cursurilor, vor acumula noi deprinderi specifice meseriei, se vor familiariza cu modul de lucru şi cultura organizaţională din cadrul firmelor care activează pe piaţa specifică, înainte de a intra pe piaţa muncii vor dobândi competențe tehnice și transversale, vor fi angrenați în rezolvarea de probleme concrete, vor dobândi cunoștințe, deprinderi și abilități specifice practicării viitoarei profesii.

Instituțiile de învățământ interesate de colaborare sunt rugate să trimită scrisoarea de intenție pe adresa spor@asociatia-asura.ro.

Lista de documente:

Invitație de colaborare - Download
Scrisoare de intenție - Download