08Apr. 2019

LISTĂ PLANURI DE AFACERI SELECTATE LA FINANȚARE ACTUALIZATĂ


Urmare a înregistrării unei solicitări de retragere din cadrul proiectului a unui plan de afaceri depus de o persoană care a participat la cursurile de formare organizate în cadrul  Proiectului (persoană din grupul țintă), Administratorul schemei de antreprenoriat are obligația, conform prevederilor Metodologiei de depunere, evaluare și selecție, să selecteze pentru finanțare un alt plan de afaceri din lista de rezervă, în ordine descrescătoare a punctajului și care să asigure îndeplinirea indicatorilor proiectului.

ATENȚIE! Persoanele din afara grupului țintă (NGT) din lista de rezervă vor putea inlocui DOAR solicitanții din afara grupului țintă (NGT) ale căror planuri au fost selectate la finanțare și care renunță la finanțare.

Publicăm lista actualizată a planurilor de afaceri selectate la finanțare.