26Mar. 2021

COMUNICAT DE PRESĂ FINAL PROIECT


În luna ianuarie 2021, s-a finalizat implementarea proiectului ”Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)” POCU/82/3/7/105905, cod SMIS 105905, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Beneficiarul proiectului a fost consorțiul format din Fundația ADEPT Transilvania, în parteneriat cu SC E.CECA SRL și Asociația ASURA.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 de luni și a avut ca scop creșterea ocupării, prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale, în rândul a 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane angajate), care au domiciliul sau reședința în județele regiunii Sud Muntenia, facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Rezultatele proiectului s-au concretizat:
-    348 de persoane- șomeri & inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă- au beneficiat de formare antreprenorială și au obținut certificat de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale recunoscut de ANC
-    Au fost depuse 53 de planuri de afaceri, din care 40 au fost selectate, în vederea acordării ajutorului de minimis;
-    40 de persoane, administratori ai noilor firme, au beneficiat de stagii de practică;
-    au fost subvenționate 38 de IMM – uri;
-    au fost create 87 noi locuri de muncă.

Astfel,  proiectul a contribuit la realizarea obiectivului axei prioritare 3, prin  dezvoltarea competențelor antreprenoriale, prin organizarea de cursuri de formare, înființarea și finanțarea de întreprinderi (finanțare 100% nerambursabilă, sub formă de ajutor de minimis) și crearea de noi locuri de muncă, în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Valoarea totală a proiectului a fost de 11.757.901,42 lei, din care 9.933.558,44 lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă prin  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.


Contact: Fundația ADEPT Transilvania
Site: www.fundatia-adept.org
Email: proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro
Download comunicat