11Dec. 2018

Programare Pitching - ACE


Publicăm aici programările pentru pitching!

Reamintim participanților următoarele aspecte:

1. Participarea la sesiunile de pitching se va face în conformitate cu programările.
2. Solicitanții ajutorului de minimis se vor prezenta la locația de desfășurare cu cel puțin 30 minute înainte de ora stabilită pentru începerea sesiunii.
3. Fiecare solicitant va avea la dispoziție 10 minute în vederea susținerii/ prezentării în fața juriului a planului de afaceri. În vederea pregătirii prezentărilor pentru sesiunea de pitching vă rugăm analizați ANEXA 2.5. Recomandări elaborare și susținere prezentare Pitching.
4. După susținerea prezentărilor, fiecare solicitant va semna un procesul verbal de participare la sesiunea de pitching.
5. Pentru a participa la sesiunile de pitching, fiecare solicitant va prezenta următoarele documente:
- Buletin/ Carte de identitate/ Pașaport
- Dosarul planului de afaceri așa cum a fost depus în platforma ACE (Plan de afaceri, Anexe, documente suport) – în original
- Răspunsurile la solicitările de clarificări (după caz) - în original

Sesiunile de pitching se vor desfăsura la sediul HUB-ului de antreprenoriat din București, Str. Doda Traian nr.4, sector 2.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro