23Ian. 2018

Înscrie-te la România Start Up Plus!


Începe Etapa de informare, identificare și selecție a grupului țintă în regiunea Sud Muntenia în cadrul proiectului Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE).

Cei care doresc să participe la cursurile de formare privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale și îndeplinesc condițiile de recrutare sunt invitați să completeze chestionarul online publicat pe website-ul nostru la secțiunea Documente. În urma  verificării chestionarelor, candidații eligibili vor fi invitați să furnizeze cel puțin următoarele documente:  formular de înscriere în grupul țintă, cerere de înscriere în grupul țintă, copie carte de identitate/buletin/pașaport, copie după ultimul act de studiu, declarația de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal, declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă, declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări, alte documente care dovedesc apartenența la grupul țintă (după caz: adeverință de șomaj, adeverință de salariat, adeverință de student, declarație pe propria răspundere că sunt persoane casnice, copie talon pensie, copie CUI sau CIF pentru PFA).

Vă așteptăm eventualele întrebări la adresa de email proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro .