21Dec. 2018

ACE: Evaluarea planurilor de afaceri s-a finalizat!


În conformitate cu prevederile Metodologiei de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri publicăm lista ierarhizată intermediară a planurilor de afaceri cu punctajele obținute în etapa B- evaluare tehnico – financiară.
Descarcă Lista intermediară – faza B

Rezultatele obținute în etapa B pot fi contestate de Solicitanții ajutorului de minimis în termen de 3 zile de la publicarea listei intermediare, în conformitate cu prevederile Metodologiei.

Conform Instrucțiunii 2/10.12.2018, toți solicitanții ajutorului de minimis care au fost declarați admiși  în Etapa A, au luat parte la sesiunile de pitching organizate în Etapa C – evaluare calitativă, Etapa B – evaluarea tehnico financiară desfășurându-se în același timp cu Etapa C – evaluarea calitativă.
În conformitate cu prevederile Metodologiei, punctajele obținute de solicitanții ajutorului de minimis în fazele B și C se cumulează, realizându-se astfel ierarhia cu respectarea criteriilor din Metodologie, în urma căreia sunt selectate cele 40 de planuri de afaceri.

Așadar, publicăm Lista intermediară a planurilor de afaceri selectate spre finanțare în cadrul Concursului ”Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)”

Descarcă Lista intermediară – planuri selectate la finanțare

ATENȚIE! Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare va fi publicată după soluționarea eventualelor contestații formulate de solicitanți asupra punctajului obținut în Faza B