19Dec. 2018

ACE - informații suplimentare FAZA B


Având în vedere mecanismul de acordare a punctajului in etapa B- evaluare tehnico-financiară stabilit prin Anexa 3.3. Criterii de evaluare tehnico-financiară, algoritmii de calcul pentru factorul de evaluare 1.2. și 2.2. se vor aplica in funcție de solicitanții clasați pe primul loc în ceea ce privește valorile propuse prin planul de afaceri.

Publicăm lista solicitanților ajutorului de minimis care au propus prin planul de afaceri cele mai mari valori pentru fiecare temă specifică, dar și pentru contribuția proprie. În funcție de valorile propuse de aceștia vor fi acordate punctajele pentru ceilalți solicitanți in faza B, criteriul 1.2 si 2.2.

Descarca lista