22Nov. 2018

UPDATE! - CONCURS PLANURI DE AFACERI – ACE (Sud Muntenia)


Administratorul schemei de antreprenoriat a publicat Instructiunea nr.  1/ 22.11.2018 privind Metodologia de depunere, evaluare și selecția a planurilor de afaceri din cadrul Concursului ”Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)”

Instructiunea nr 1/22.11.2018 face referire la calendarul de desfășurare a Concursului, dar și prevederi cu privire la cazierele fiscale/ judiciare  ce trebuie prezentate de solicitanți.