Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

Școala de antreprenoriat "România Start-up Plus" în regiunea Nord - Est


Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/106861

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: NORD - EST

Județele: Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 de planuri de afaceri din regiunea de dezvoltare NE și prin înființarea unui centru de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). Beneficiul direct și real, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a cel puțin 40 de întreprinderi (în urma organizării unui concurs de idei de afaceri), care prin intermediul centrului vor beneficia de sprijin și asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afaceri.

De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 de locuri de muncă în cadrul celor 40 de startup-uri înființate.

Obiectiv Specific  3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde organizarea unor evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, protecția mediului, eficiența energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin intermediul centrului ce va fi înființat (element de inovare ce va facilita accesul unui număr cât mai mare de persoane din grupul țintă la informație, prin organizarea de webinarii și sesiuni de informare pentru viitorii antreprenori din cadrul proiectului).

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

- șomeri;

- persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului;

- persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titular ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;

- au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Nord Est.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

ACTIVITĂȚI

A1. Managementul proiectului

ETAPA I – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una dintre cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018- ianuarie 2019)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afaceri

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități  vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

ETAPA a IIIa – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iunie 2020- ianuarie 2021)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

REZULTATE PRECONIZATE

- 300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare)

- 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială

- 40 de participanți la stagiile de practică

- înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori

- 30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc)

- 40 de planuri de afaceri selectate (cel puțin 2 planuri de afaceri selectate din fiecare județ al regiunii de implementare)

- 40 de firme finanțate cu 178.000,00 lei fiecare.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 11.651.753,08 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 9.766.126,06 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.723.434,02 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 162.193,00 lei)

Bugetul proiectului împărțit per Partener:

Lider de parteneriat: SC ONITRADE Ltd. SRL: 5.259.198,07 lei

Partener 1: SC E.CECA SRL: 3.335.072,09 lei

Partener 2: Asociația ASURA: 3.057.482,92 lei

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Informații proiect

 • Inițiator

  SC ONITRADE Ltd. SRL

 • Perioada

  16 ianuarie 2018- 15 ianuarie 2021

 • Valoarea

  11.651.753,08 lei

 • Parteneri

  E.CECA SRL – Iași (Partener 1), Asociația ASURA (Partener 2)

 • Echipa

  Manager de proiect - Maria MORARIU

  Coordonator proiect Partener 1 - Aurel HUȚANU

  Coordonator proiect Partener 2 - Ciprian MANEAPunctaje finale concurs

13/12 - Punctaje finale concurs

Publicăm aici punctajele finale obținute [...]
Nord-Est: Depuneri până la orele 22.00

16/11 - Nord-Est: Depuneri până la orele 22.00

Astăzi, 16 noiembrie, vă [...]
Nord-Est: S-a prelungit perioada de depunere

09/11 - Nord-Est: S-a prelungit perioada de depunere

S-a prelungit perioada de depunere [...]
Raspuns întrebări frecvente (Nord-Est)

31/10 - Raspuns întrebări frecvente (Nord-Est)

Am răspuns solicitărilor de clarificări [...]
Metodologie de selecție planuri de afaceri

17/10 - Metodologie de selecție planuri de afaceri

Ne pregătim de lansarea consursului [...]
Curs la Iași

24/09 - Curs la Iași

Penultimul curs din proiectul "Școala [...]
Curs la a Piatra Neamț

17/09 - Curs la a Piatra Neamț

În perioada 8-16 septembrie s-a [...]
Curs la Buhuși

07/09 - Curs la Buhuși

În perioada 3-7 septembrie s-a [...]
Eveniment de informare

03/09 - Eveniment de informare

În data de 1 [...]
Curs la Suceava

16/08 - Curs la Suceava

Cel de-al doilea curs [...]
Curs la Răucești

14/08 - Curs la Răucești

Cel de-al doilea curs din [...]
Curs la Bacău

09/08 - Curs la Bacău

În perioada 27-29 iulie [...]
Curs la Dorohoi

07/08 - Curs la Dorohoi

Între 30 iulie și 3 [...]
Informare la Suceava

24/07 - Informare la Suceava

Experții proiectului nostru s-au întâlnit [...]
Conștientizare la Huși

23/07 - Conștientizare la Huși

Caravana a trecut prin [...]
Caravana a trecut prin Bârlad

17/07 - Caravana a trecut prin Bârlad

În perioada 13-14 iulie am [...]
Am fost la Botoșani

16/07 - Am fost la Botoșani

În data de 13 iulie [...]
Am fost la Fălticeni

10/07 - Am fost la Fălticeni

Între 6 și 7 iulie [...]
Evenimentele lunii iulie

02/07 - Evenimentele lunii iulie

Luna iulie se anunță foarte [...]
Avem primii absolvenți la Vaslui

26/06 - Avem primii absolvenți la Vaslui

În perioada 9-23 iunie [...]
Am fost la Buhuși

25/06 - Am fost la Buhuși

Între 21 și 22 iunie [...]
Absolvenți în județul Neamț

22/06 - Absolvenți în județul Neamț

Participanții la cursul de [...]
Caravană de informare la Târgu Neamț

12/06 - Caravană de informare la Târgu Neamț

În perioada 7-8 iunie a [...]
Primul curs de la Bacău s-a încheiat

11/06 - Primul curs de la Bacău s-a încheiat

În perioada 1-2-3, 7-8 iunie [...]
Caravană la Podu Iloaiei

18/05 - Caravană la Podu Iloaiei

Între 15 și 16 mai [...]
Caravana la Vatra Dornei

16/05 - Caravana la Vatra Dornei

Am fost la Vatra Dornei [...]
S-a încheiat primul curs din proiect

14/05 - S-a încheiat primul curs din proiect

La Iași avem primii absolvenți [...]
Am fost la Bacău

14/05 - Am fost la Bacău

Evenimentul de informare asupra activității [...]
Bursa generală a locurilor de muncă

23/04 - Bursa generală a locurilor de muncă

În data de 20 aprilie [...]
Informare la Iași

19/04 - Informare la Iași

Miercuri, 18 aprilie 2018, [...]
Eveniment de informare la Vaslui

03/04 - Eveniment de informare la Vaslui

Vineri 30 martie a avut [...]
Informare la Piatra Neamț

01/09 - Informare la Piatra Neamț

Vă așteptăm la evenimentul [...]
Caravană la Huși

20/07 - Caravană la Huși

În perioada 20-21 iulie va [...]
Eveniment de informare la Suceava

20/07 - Eveniment de informare la Suceava

Vă așteptăm în data [...]
Eveniment de informare la Botoșani

13/07 - Eveniment de informare la Botoșani

Un eveniment de informare [...]
Caravana ajunge la Bârlad

13/07 - Caravana ajunge la Bârlad

În perioada 13-14 iulie [...]
Caravană la Fălticeni

06/07 - Caravană la Fălticeni

La Fălticeni va avea [...]
Caravană la Târgu Frumos

28/06 - Caravană la Târgu Frumos

Caravana de informare, conștientizare și [...]
Vine caravana la Buhuși

21/06 - Vine caravana la Buhuși

Între 21 și 22 iunie [...]
Caravană la Târgu Neamț

07/06 - Caravană la Târgu Neamț

Vă așteptăm în data de [...]
Caravana ajunge la Podu Iloaiei

15/05 - Caravana ajunge la Podu Iloaiei

Vă invităm să participați la [...]
Eveniment de informare la Bacău

11/05 - Eveniment de informare la Bacău

În data de 11 mai [...]
Eveniment de informare la Iași

18/04 - Eveniment de informare la Iași

La Iași va avea loc [...]
Conferință de lansare a proiectului

01/03 - Conferință de lansare a proiectului

Vă invităm la conferința [...]

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente