05Nov. 2018

Nord-Est: Depunerea planurilor de afaceri în concurs


În perioada 1-10 noiembrie se desfășoară activitatea de depunere a planurilor de afaceri în concurs.

La concurs pot participa persoane fizice cu domiciliul sau reședința în regiunea Nord Est, care dețin un certificat ANC de absolvirea a cursurilor de competențe antreprenoriale (ca urmare a participării la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului, sau la un alt furnizor autorizat de formare profesională), care se încadrează în categoriile de grup țintă.

Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea planului de afaceri și a documentelor anexă obligatorii și depunerea acestora, semnate, în plic închis și sigilat, în format fizic, la sediul proiectului ”Școala de antreprenoriat România Start Up Plus în regiunea Nord-Est”, str. Mitropolit Varlaam, nr. 26 – 29, Județul Iași în perioada specificată în calendarul de desfășurare al concursului, de luni până vineri, în intervalul orar 09 - 15.

Mai multe informații, la adresa startup@onitrade.ro.