19Apr. 2018

Informare la Iași


Miercuri, 18 aprilie 2018, a avut loc la Iași, în Amfiteatrul Petru Bogdan al Universității Alexandru Ioan Cuza, un eveniment de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială  în cadrul proiectului „Școala de antreprenoriat România Start Up Plus în regiunea Nord-Est”, POCU/82/3/7/106861.

Proiectul este implementat de Onitrade LTD. S.R.L. împreună cu partenerii: E.CECA S.R.L. și Asociația Asura și este  cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 3 “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Schema de ajutor de minimis  România Start-Up Plus.

In cadrul evenimentului au luat cuvântul domnul Aurel Huțanu - coordonator proiect  din partea E.CECA S.R.L.,  domnul Ciprian Manea - coordonator proiect partener Asociația Asura precum și invitatul special domnul Cristian Gherghiceanu - președinte al Fundației ADEPT. Au fost prezentați partenerii, și etapele necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul proiectului.

La sesiunea de întrebări și răspunsuri, cei peste 60 de participanți au fost interesați și au primit informații despre activitățile eligibile pentru cele 40 de afaceri finanțate în cadrul proiectului, condițiile de eligibilitate ale persoanelor fizice pentru a putea participa cu un plan de afaceri, metodologia de selecție, modalitatea de primire a subvenției pentru afacerile selectate, criteriile de selecție ale planurilor de afaceri și multe altele.

Informare la IașiInformare la IașiInformare la IașiInformare la IașiInformare la IașiInformare la IașiInformare la IașiInformare la IașiInformare la IașiInformare la Iași