14Nov. 2018

Nord-Est: Depunerea planurilor de afaceri se încheie vineri 16 Noiembrie


Sesiunea de depunere a planurilor de afaceri în concurs se încheie vineri, 16 noiembrie 2018, orele 15.00.

La concurs pot participa persoane fizice cu domiciliul sau reședința în regiunea Nord Est, care dețin un certificat ANC de absolvirea a cursurilor de competențe antreprenoriale (ca urmare a participării la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului, sau la un alt furnizor autorizat de formare profesională), care se încadrează în categoriile de grup țintă.

Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea planului de afaceri și a documentelor anexă obligatorii și depunerea acestora, semnate, în plic închis și sigilat, în format fizic, la sediul proiectului ”Școala de antreprenoriat România Start Up Plus în regiunea Nord-Est”, str. Mitropolit Varlaam, nr. 26 – 29, Județul Iași în perioada specificată în calendarul de desfășurare al concursului, de luni până vineri, în intervalul orar 09 - 15.

Metodologia de desfășurare a concursului de planuri de afaceri precum și Anexele pot fi consultate aici:

DESCARCĂ  - METODOLOGIE DE DEPUNERE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERE

 

DESCARCĂ  - ANEXELE

 

Mai multe informații, la adresa startup@onitrade.ro.