13Dec. 2018

Punctaje finale concurs


Publicăm aici punctajele finale obținute de concurenții în etapa a treia a concursului de planuri de afaceri.
Toți cei 42 vor participa la stagii de practică, iar ultimii doi clasați au statutul de rezerve.

Dacă vor exista situații în care Solicitanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare renunță la finanțare, va fi selectat pentru finanțare un alt plan de afaceri din lista de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului și care asigură îndeplinirea indicatorilor proiectului.

Participarea la stagiul de practică este obligatorie, astfel încât în eventualitate în care, din varii motive, persoanele ale căror planuri de afacere au fost selectate se află în imposibilitatea de a participa la stagiile de practică, vor fi declarate respinse și vor fi selectate alte persoane ale căror planuri de afacere îndeplinesc cerințele și se află pe lista de rezervă.