15Mar. 2018

Proiectul pentru sprijinirea antreprenoriatului în regiunea Nord - Est, lansat la Iași


Miercuri, 14 martie 2018, la sala de conferințe Iașisting a avut loc conferința de lansare a proiectului Școala de antreprenoriat România Start Up Plus în regiunea Nord- Est, POCU/82/3/7/106861, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 3 “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Schema de ajutor de minimis  România Start-Up Plus

Proiectul are o durată de desfășurare de 36 de luni (16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021) și o valoare totală de 11.651.753,08 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 9.766.126,06 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.723.434,02 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 162.193,00 lei, are loc la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) și va fi implementat de către parteneriatul format între Onitrade Ltd. SRL, E.CECA SRL și Asociația Asura.

Conferinţa de presă a început la ora 17.00, iar la eveniment au participat reprezentanţi ai grupului ţintă (şomeri, persoane inactive şi aflate în căutarea unui loc de muncă, angajați), reprezentanţi ai mass media,  întreaga echipă de implementare, în total peste 60 de participanți. Au luat cuvântul  doamna Maria Morariu (Manager proiect), domnul Aurel Huțanu (coordonator proiect partener 1), domnul Ciprian Manea (coordonator proiect partener 2) și doamna Daniela Huțanu. Au fost prezentați partenerii, apoi bugetul și obiectivele, grupul țintă, activitățile proiectului și rezultatele preconizate.

La sesiunea de întrebări și răspunsuri, participanții s-au interesat și au primit informații despre activitățile eligibile pentru cele 40 de afaceri, condițiile de eligibilitate ale persoanelor fizice, modalitatea de primire a subvenției pentru afacerile selectate, criteriile de selecție ale planurilor de afaceri și multe altele.

Le mulțumim tuturor pentru participare și îi așteptăm cu interes la activitățile care vor urma.

Pentru informații referitoare la proiect și înscrieri în grupul țintă ne puteți contacta la adresa startup@onitrade.ro sau la telefon 0332.807770.

Comunicatul de presă se găsește aici.