05Dec. 2018

Proiecte calificate în etapa a treia a concursului


S-au încheiat primele două etape ale concursului de planuri de afaceri din proiectul nostru, respectiv cele de evaluare administrativă și tehnico-financiară.
Lista cu persoanele admise sau respinse se află aici.

În cursul zilei de 5 decembrie, toate persoanele înscrise în concurs vor primi pe email fișa de verificare cu punctajul acordat.

Persoanele declarate respinse pot depune contestație până vineri, 7 decembrie, inclusiv, la sediul de implementare al proiectului din Iași, strada Mitropolit Varlaam, nr. 26 - 29. Pe plic va fi marcată clar și la vedere următoarea sintagmă: Contestație rezultate – concurs de planuri de afaceri din cadrul proiectului ”Școala de antreprenoriat  ”România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est”. Contestațiile se înregistrează și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, compusă din  3 membri.  Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. Rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor, vor fi publicate pe pagina proiectului.

Toți  participanții rămași în concurs vor fi informați prin e-mail/telefonic cu privire la:   
- Data și ora la care se va organiza concursul (interviul);  
- Locul de desfășurare;  
- Alte informații organizatorice. 
Punctajul maxim acordat în această etapă: 100 puncte. Punctajul final în eceastă etapă se va calcula ca suma a punctajelor înscrise în Grila de evaluare – Etapa 3 de către fiecare membru al comisiei.