Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

ITI - SE - Șansa pentru educație


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/711/6/14/133562

ARIA DE IMPLEMENTARE:  

Sud-Est

Regiuni

 

1.Teritoriile : Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța;

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 110 elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din teritoriul ITI Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanta, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat dar și prin organizarea de stagii de practică centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2 – 4 ,nivel de calificare 3 - 5).

Obiectiv Specific 1. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor din învățământul secundar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin participarea a 110 elevi de liceu la programe de învățare la locul de muncă. Din cei 110 elevi, se va avea în vedere ca minimum 11% sa fie de etnie romă sau cu proveniență din mediul rural.

Obiectiv Specific 2. Consilierea și orientarea profesională a 110 elevi înmatriculați în învățământul secundar, care participa la stagiile de practică, din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea conștientizării și dezvoltării abilităților acestora.

Obiectiv Specific 3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă prin dezvoltarea a cel puțin 5 noi parteneriate și realizarea unui forum interactiv care să faciliteze comunicarea între elevi, entitățile implicate (unitățile de învățământ) și entitățile interesate (angajatori).

Obiectiv Specific 4. Sprijinirea sistemului de învățare la locul de muncă prin derularea a 6 evenimente de dezvoltare personală pentru mai mult de 90 de elevi, și pregătirea acestora în domeniile vizate de SNC și SNCDI, respectiv dezvoltarea abilităților de comunicare prin intermediul TIC, precum și dezvoltarea acestora în materie de educație financiară.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 110 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar cu domiciliul în regiunile jud. Tulcea, Rezervația Biosfera Delta Dunării și nordul jud. Constanța, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5,înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ. Din cele 110 de persoane recrutate care vor urma stagii de practică la agenți economici aleși preponderent din sectoarele cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, cel puțin 13 vor fi de etnie romă/ mediul rural.
În procesul de selecție se vor avea în vedere asigurarea egalității de șanse și nediscriminarea.
Se vor verifica următoarele condiții ale persoanelor potențial grup țintă:
-    să fie înmatriculate în sistemul de învățământ vizat de proiect la momentul înscrierii în grupul țintă;
-    să aibă domiciliul sau reședința în regiunile proiectului (copie CI);
-    să-și exprime acordul și disponibilitatea pentru participarea la toate activitățile proiectului care îi vizează, adeverință de elev;
-    să-și dea acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
-    să nu mai participe la alte activități similare finanțate din Fondul Social European sau printr-o declarație pe propria răspundere a persoanei din grupul țintă sau a persoanelor / instituțiilor abilitate.

ACTIVITĂȚI

Activitate: A1. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă
Subactivități: A1.1. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă

În cadrul acestei subactivități se vor organiza evenimente de informare la care vor participa reprezentanți ai unităților de învățământ, inspectorate școlare, societăți comerciale/sectorul privat etc, cu cel putin 30 de participanți (reprezentanți din unitățile de învățământ, GT, sectorul privat).  De asemenea va fi constituit GT vizat de proiect reprezentat  de elevi care vor urma stagiile de practică și care vor primi kituri de practică.

Activitate: A2. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională
Subactivități: A2.1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională

În vederea implementării acestei activități se va asigura consiliere adecvată, iar elevii vor fi monitorizați ante si post consiliere.
Consilierea și orientarea în carieră, ca și activitate propriu-zisă, se va desfasura atât la nivel individual căt și în grup, și va viza înzestrarea grupului țintă cu următoarele cunoștințe și abilități necesare pentru sprijinirea tranziției de la scoală la viața activă și realizarea unui management eficient al propriei cariere: autocunoaștere și dezvoltare personală, comunicare și relaționare interpersonală managementul informațiilor și al invățării, planificarea carierei etc.

Activitate: A3. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă
Subactivități: A3.1. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă
 
Activitatea se va realiza prin identificarea partenerilor (firme din sectorul privat, în special entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI) și încheierea de noi parteneriate sustenabile între aceștia și unitățile de învățământ.
De asemenea în cadrul acestei subactivități va fi realizat un forum de discuții care va asigura  comunicarea între unități învățământ și operatori economici atât pe parcursul implementării activității cât și dupa finalizarea proiectului putând fi astfel dezvoltate în permanență noi protocoale de colaborare în vederea susținerii practicii.

Activitate: A4. Activități de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă
Subactivități: A4.1. Activități de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă

Implementarea acestei activități se va realiza prin organizarea de evenimente de dezvoltare personală și profesională la care vor participa elevii de la stagiile de practică din teritoriul ITI , jud Tulcea și nordul jud. Constanța, unde, prin jocuri inteligente (de tip CATAN, Rețeaua Energetică etc.) se vor testa perspicacitatea și abilitățile dobândite, dar vor contribui și la dezvoltarea abilităților de comunicare, creativitate sau rezolvare a problemelor, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul in echipă, inițiativă, perseverență, flexibilitate.


Va fi organizat și un concurs cu decernare de premii.

REZULTATE PRECONIZATE:

- 6 evenimente de informare;
- 6  evenimente organizate privind dezvoltarea personală și profesională;
- 110 elevi identificați și recrutați din regiunile proiectului dintre care 13 de etnie romă/mediul rural, consiliați și orientați în carieră și participanți la stagiile de practică;
- 110 kit-uri de practică distribuite;
- 5 sesiuni de instruire (în domeniile TIC și educație financiară);
- 24 de persoane care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant  din care 4 de etnie romă/din mediul rural;
- 12  persoane care urmează studii/ cursuri de formare la încetarea calității de participant;
- 1 forum de discuții realizat;
- 5 parteneriate noi incheiate;
- 1 materiale didactic elaborat;
- 1 concurs pe meserii cu decernare de premii constând în 32 de biciclete

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de: 2.358.534,86  lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.004.754,62 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 353.780,24 de lei).

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

POCU/711/6/14/133562

Informații proiect

 • Inițiator

  Asociația „ASURA”

 • Perioada

  13.08.2020 - 12.08.2022

 • Valoarea

  2.358.534,86 lei

 • Parteneri

  -

 • Echipa

  Manager de proiect: Narcis-Cosmin LucaS-a publicat Material Didactic din cadrul proiectului 133562

08/08 - S-a publicat Material Didactic din cadrul proiectului 133562

S-a publicat Materialul Didactic elaborat [...]
Liste intermediare câștigători concurs pe meserii - 133562

03/08 - Liste intermediare câștigători concurs pe meserii - 133562

S-au publicat listele intermediare ale [...]
Update concurs pe meserii -133562

15/07 - Update concurs pe meserii -133562

În atenția elevilor participanți la [...]
ANUNT - CONCURS PE MESERII PROIECT 133562

06/06 - ANUNT - CONCURS PE MESERII PROIECT 133562

ETAPA III - DESFĂȘURARE CONCURS [...]
ITI-SE - Regulament concurs pe meserii

16/05 - ITI-SE - Regulament concurs pe meserii

Aveți în documentul atașat [...]
ITI - SE: S-a lansat prima etapă a Concursului pe meserii

12/04 - ITI - SE: S-a lansat prima etapă a Concursului pe meserii

ETAPA I - PREÎNSCRIERI ONLINE Concursul [...]
Restrospectivă asupra stagiilor de practică!

14/05 - Restrospectivă asupra stagiilor de practică!

Pentru că atunci când promitem [...]
Invitație pentru institutiile de invatamant

07/10 - Invitație pentru institutiile de invatamant

În vederea recrutării elevilor din [...]
Să înceapă practica!

05/10 - Să înceapă practica!

Agenții economici interesați să colaboreze [...]
Nici un eveniment legat de acest proiect.

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente