07Oct. 2020

Invitație pentru institutiile de invatamant


În vederea recrutării elevilor din licee tehnologice, școli postliceale sau școli profesionale din regiunea ITI-Delta Dunării la activitatea de stagii de practică, invităm instituțiile de învățământ din această regiune să ne trimită scrisoarea de intenție anexată completată la adresa iti-se@asociatia-asura.ro.

Prin proiect, punem în legătură unitățile de învățământ cu agenți economici noi, identificați   preponderent din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în vederea încheierii de parteneriate pentru efectuarea stagiilor de practică.  Asigurăm decontarea transportului elevilor pentru deplasarea la locul de desfășurare a practicii și pachet alimentar zilnic, plus un kit de practică (rucsac, tricouri, pix, usb etc).

Complementar desfășurării stagiilor de practică, elevi vor participa și la sesiuni de consiliere și orientare în carieră, coordonate de profesioniști în domeniu, în cadrul cărora vor dobândi cunoștințe și abilități necesare pentru sprijinirea tranziției de la școală la viața activă și realizarea unui management eficient al propriei cariere: autocunoaștere și dezvoltare personală, comunicare și relaționare interpersonală, managementul informațiilor și al învățării, planificarea carierei etc. Mai mult, elevii vor participa la evenimente de dezvoltare personală și profesională și astfel își vor putea dezvolta abilitățile de comunicare, creativitate sau rezolvare a problemelor, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipă, inițiativa, perseverența și flexibilitatea. Activitățile în care vor fi implicați elevii cuprind și sesiuni de educație financiară și de formare a competențelor TIC, în urma cărora vor fi mai pregătiți pentru piața muncii, vor dobândi noțiuni de folosire a calculatorului și noțiuni financiare care îi vor ajuta să își calculeze bugetul de venituri și cheltuieli și să își gestioneze banii.

Dacă v-am convins, vă așteptăm scrisoarea de intenție pe e-mail.

Lista de documente:

Invitație de colaborare - Download
Scrisoare de intenție - Download