27Aug. 2020

O nouă „Șansă pentru educație” prin lansarea proiectul ITI-SE!


Asociația ASURA, în calitate de beneficiar, implementeză proiectul „ITI - SE - Șansa pentru educațiePOCU/711/6/14//133562 în perioada 13 august 2020 – 12 august 2022.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Pentru mai multe detalii despre proiect accesați aici pagina dedicată proiectului, iar pentru comunicatul de presă privind lansarea proiectului accesați aici.