05Oct. 2020

Să înceapă practica!


Agenții economici interesați să colaboreze cu instituțiile de învățământ din regiunea Iti-Delta Dunării în vederea organizării de stagii de practică pentru elevii din licee tehnologice, școli profesionale sau școli postliceale sunt rugați să ne trimită scrisoarea de intenție completată la adresa iti-se@asociatia-asura.ro.

 Procesul de recrutare la activitatea de efectuare de stagii de practică a elevilor din regiunea ITI-Delta Dunării este în plină desfășurare. Prin proiect, vom crea parteneriate noi între unitățile de învățământ și firme  preponderent din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, iar elevii din grupul țintă vor efectua practica sub îndrumarea unor mentori care îi vor instrui și evalua, în vederea deprinderii de abilități care îi vor pregăti mai bine pentru piața muncii.  

Agenții economici care vor încheia contracte de parteneriat cu unitățile de învățământ în cadrul proiectului nostru vor desemna mentori care vor fi remunerați prin proiect și vor avea oportunitatea cunoașterii unor tineri muncitori, talentați, pe care îi pot angaja după finalizarea studiilor.

Tinerii merită o șansă la educație!

Lista de documente:

Invitație de colaborare - Download
Scrisoare de intenție - Download
Chestionar de interes al firmelor pentru stagii de practică șI nevoi de angajare - Download