Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/105904

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: CENTRU

Județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Realizarea acestui obiectiv constă în furnizarea unui program de formare profesională privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban, îsi au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în regiunea Centru, regiunea în care se implementează proiectul. Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și își doresc înființarea unei afaceri în scopul creării de noi locuri de muncă.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin dezvoltarea și finanțarea a 40 de planuri de afacere și prin furnizarea de sprijin și consultanță de specialitate pentru inițierea de afaceri (tip startup). Beneficiul direct, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a cel puțin 40 de întreprinderi (în urma unui concurs de idei de afacere), care, prin intermediul activităților desfășurate în cadrul proiectului, vor beneficia de sprijin/ asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 locuri de muncă în cadrul celor 40 de start-up-uri înființate.

Obiectiv Specific  3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde organizarea unor evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, protecția mediului, eficiență energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionării riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin organizarea de evenimente și sesiuni de informare pentru viitorii antreprenori din cadrul proiectului.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

-          șomeri;

-          persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului;

-          persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-          intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;

-          au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Centru.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

ACTIVITĂȚI

A1. Managementul proiectului

ETAPA a I-a – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una din cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(03 ianuarie 2018 - 02 ianuarie 2019)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afacere

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(03 ianuarie 2019 – 02 iulie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afacere vor fi selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

ETAPA a III-a – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(03 iulie 2020 - 02 ianuarie 2021)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

REZULTATE PRECONIZATE

-          300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare);

-          300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;

-          40 de participanți la stagiile de practică;

-          30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc);

-          40 de planuri de afacere selectate (cel puțin 2 planuri de afacere selectate din fiecare județ al regiunii de implementare);

-          40 de firme finanțate cu 40.000 euro fiecare.

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de 11.552.038,78 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 9.768.698,16 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.723.887,91 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 59.452,71 lei)

Lider de parteneriat: Fundația ADEPT Transilvania: 5.640.492,09 lei

Partener 1: SC E.CECA SRL: 2.973.011,66 lei

Partener 2: Asociația ASURA: 2.938.535,03 lei

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Informații proiect

 • Inițiator

  Fundația ADEPT Transilvania

 • Perioada

  03 Ianuarie 2018- 02 Ianuarie 2021

 • Valoarea

  11.552.038,78 lei

 • Parteneri

  E.CECA SRL – Iași (Partener 1) și Asociația ASURA (Partener 2)

 • Echipa

  Cristian GHERGHICEANU, Manager de proiect (ADEPT)

  Aurel HUȚANU, Coordonator proiect (E.CECA)

  Ciprian MANEA, Coordonator proiect (ASURA)ADA: Studiu de bune practici

31/12 - ADA: Studiu de bune practici

Scopul acestui studiu privind bunele [...]
ADA: Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare!

02/01 - ADA: Lista finală a planurilor de afaceri selectate la finanțare!

În urma soluționării contestațiilor depuse [...]
ADA: Evaluarea planurilor de afaceri s-a finalizat!

23/12 - ADA: Evaluarea planurilor de afaceri s-a finalizat!

În conformitate cu prevederile Metodologiei [...]
ADA - informații suplimentare FAZA B

23/12 - ADA - informații suplimentare FAZA B

Având în vedere mecanismul de [...]
Programare Pitching - ADA

12/12 - Programare Pitching - ADA

Publicăm aici programările pentru pitching! Reamintim [...]
UPDATE! - INSTRUCȚIUNE 2 ADA (Centru)

10/12 - UPDATE! - INSTRUCȚIUNE 2 ADA (Centru)

Administratorul schemei de antreprenoriat a [...]
Lista intermediară de evaluare FAZA A - ADA (Centru)

09/12 - Lista intermediară de evaluare FAZA A - ADA (Centru)

Publicăm lista intermediară cu [...]
ADA (Centru): CORRIGENDUM 1

05/12 - ADA (Centru): CORRIGENDUM 1

Publicăm CORRIGENDUM 1/05.12.2018 la METODOLOGIE [...]
LISTĂ PLANURI DE AFACERI DEPUSE CONCURS ADA (Centru)

26/11 - LISTĂ PLANURI DE AFACERI DEPUSE CONCURS ADA (Centru)

Perioada de depunere a planurilor [...]
ADA (Centru): Prelungire termen concurs

22/11 - ADA (Centru): Prelungire termen concurs

Termenul de depunere a planurilor [...]
UPDATE! - CONCURS PLANURI DE AFACERI - ADA (Centru)

22/11 - UPDATE! - CONCURS PLANURI DE AFACERI - ADA (Centru)

Administratorul schemei de antreprenoriat a [...]
Raspuns întrebări frecvente (ADA)

06/11 - Raspuns întrebări frecvente (ADA)

Am răspuns solicitărilor de clarificări [...]
Am publicat Metodologia concursului de planuri de afaceri - ADA

29/10 - Am publicat Metodologia concursului de planuri de afaceri - ADA

Am publicat spre consultare Metodologia [...]
Curs la Brețcu

15/10 - Curs la Brețcu

În localitatea Brețcu, județul [...]
A început curs la Ocna Mureș

15/10 - A început curs la Ocna Mureș

Primul curs din județul Alba [...]
Curs la Odorheiu Secuiesc

12/10 - Curs la Odorheiu Secuiesc

În perioada 10-14 octombrie se [...]
Curs la Sfântu Gheorghe

08/10 - Curs la Sfântu Gheorghe

De astăzi până vineri (10-12 [...]
Curs la Întorsura Buzăului

05/10 - Curs la Întorsura Buzăului

În perioada 1-5 octombrie 2018 [...]
Curs la Făgăraș

24/09 - Curs la Făgăraș

În perioada 19-23 septembrie a [...]
Al doilea curs de formare la Sibiu

21/09 - Al doilea curs de formare la Sibiu

În perioada 29 august - [...]
Al doilea curs la Sibiu

29/08 - Al doilea curs la Sibiu

Astăzi a început la Sibiu [...]
Examen la Sighișoara

16/08 - Examen la Sighișoara

La Sighișoara s-a încheiat cursul [...]
Examen la Sibiu

14/08 - Examen la Sibiu

S-a încheiat primul curs [...]
Încă un curs s-a încheiat

30/07 - Încă un curs s-a încheiat

Cursul de la Sibiu s-a [...]
Curs la Sibiu

24/07 - Curs la Sibiu

În perioada 25-29 iulie [...]
Curs la Sighișoara

18/07 - Curs la Sighișoara

În perioada 18-22 iulie se [...]
Câteva criterii de selecție

12/07 - Câteva criterii de selecție

Vă reamintim criteriile de care [...]
Condiții de eligibilitate

28/06 - Condiții de eligibilitate

Condițiile de eligibilitate pentru înscrierea [...]
Finanțare nerambursabilă în 7 pași

28/06 - Finanțare nerambursabilă în 7 pași

Pasul 1 Persoanele care vor să [...]
Curs de competențe antreprenoriale la Brașov

26/06 - Curs de competențe antreprenoriale la Brașov

Miercuri 27 iunie va începe [...]
Ai o idee de afacere?

02/05 - Ai o idee de afacere?

Ai o idee de afacere [...]
Mulțumim, Sibiu

25/04 - Mulțumim, Sibiu

Dragilor sibieni le mulțumim din [...]
Am fost la Bursă

23/04 - Am fost la Bursă

La Bursa generală a locurilor [...]
Antreprenoriatul dezvoltă Mureșul

13/04 - Antreprenoriatul dezvoltă Mureșul

Am fost la Târgu Mureș [...]
Fost-am la Brașov!

21/03 - Fost-am la Brașov!

La Brașov a avut loc [...]
Participare record la Întorsura Buzăului

12/03 - Participare record la Întorsura Buzăului

Vineri, 9 martie, la evenimentul [...]
Marește-ti șansele și candidează!

22/02 - Marește-ti șansele și candidează!

CUI SE ADRESEAZĂ PROIECTUL Grupul țintă [...]
Dăm start antreprenoriatului

19/01 - Dăm start antreprenoriatului

Fundația ADEPT Transilvania, E.CECA SRL [...]
Eveniment de recrutare la Odorheiu Secuiesc

06/07 - Eveniment de recrutare la Odorheiu Secuiesc

Vineri, 6 iulie, organizăm [...]
Eveniment de recrutare la Blaj

19/06 - Eveniment de recrutare la Blaj

Este timpul să faci primii [...]
Eveniment de recrutare la Făgăraș

15/06 - Eveniment de recrutare la Făgăraș

Vă așteptăm la Făgăraș în [...]
Eveniment de recrutare la Mediaș

12/06 - Eveniment de recrutare la Mediaș

Haideți la Mediaș în data [...]
Antreprenor in regiunea Centru

23/05 - Antreprenor in regiunea Centru

Vrei să devii antreprenor în [...]
Informare la Alba Iulia

16/05 - Informare la Alba Iulia

Miercuri 16  are loc la [...]
hAiDA la Târgu Mureș!

12/04 - hAiDA la Târgu Mureș!

Vino în data de 12 [...]
Eveniment de informare la Brașov

16/03 - Eveniment de informare la Brașov

Vineri, 16 martie, invităm publicul [...]

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente

Facebook