28Iun. 2018

Finanțare nerambursabilă în 7 pași


Pasul 1

Persoanele care vor să participe la activitățile proiectului ADA și implicit la competiția pentru obținerea unei finanțări de aproximativ 178.000,00 LEI/afacere, trebuie să se preînscrie completând chestionarul online publicat pe secțiunile destinate proiectului de pe website-urile https://www.asociatia-asura.ro/proiecte/antreprenoriatul-dezvolta-ardealul-ada sau transmițând o cerere de preînscriere la adresa de email proiect.ada.centru@asociatia-asura.ro.  

Pasul 2

Dintre persoanele care vor realiza preînscrierea și nu numai, vom recruta și selecta 300 de persoane care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Pasul 3

Persoanele ale căror dosare de candidatură la grupul țintă sunt complete și îndeplinesc cerințele de eligibilitate vor urma un curs de dezvoltare a competențelor antreprenoriale de 5 zile, acreditat ANC (cursurile se vor derula până în luna septembrie 2018). Dosarul de candidatură cuprinde cel puțin următoarele:  formular de înscriere în grupul țintă, cerere de înscriere în grupul țintă, copie carte de identitate/buletin/pașaport, copie după ultimul act de studiu, certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz), declarația de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal, declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă, declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări, alte documente care dovedesc apartenența la grupul țintă (după caz: adeverință de șomaj, adeverință de salariat, adeverință de student, declarație pe propria răspundere că sunt persoane casnice, copie talon pensie, copie CUI sau CIF pentru PFA).

Pasul 4

Absolvenții cursului de dezvoltare antreprenorială, dar nu numai, vor putea participa la concursul de idei de planuri de afaceri lansat în cadrul proiectului.

Pasul 5

Depunerea și evaluarea planurilor de afaceri se va face în baza unei metodologii care va fi publicată cu cel puțin 15 zile înainte de lansarea concursului de idei de afaceri. Planurile de afaceri vor fi evaluate în baza unor criterii bine stabilite prin metodologie, raportându-se la aspecte de eligibilitate, tehnice și financiare.

Pasul 6

Beneficiarii ale căror planurile de afaceri vor fi selectate, vor intra într-o serie de sesiuni de pitching, în care își vor susține planul de afaceri în fața unui juriu format de persoane independente de proiect. În urma acestor sesiuni de pitching, juriul va selecta cele mai bune 40 de idei de afaceri (care vor fi și finanțate).

Pasul 7

Cele 40 de persoane ale căror planuri de afacere au fost selectate în vederea finanțării vor participa obligatoriu la stagiile de practică în cadrul unor firme cu domeniu de activitate similar, organizate în cadrul proiectului.

Planurile de afaceri selectate se vor concretiza în înființarea a 40 de start-up-uri care vor beneficia de:

-      Finanțare nerambursabilă 100% (aprox. 178.000,00 lei)

-      Consiliere și mentorat personalizate

-      Coordonare și monitorizare pe durata implementării planului de afaceri (12 luni)

-      Monitorizare în perioada de sustenabilitate (6 luni)