19Ian. 2018

Dăm start antreprenoriatului


Fundația ADEPT Transilvania, E.CECA SRL și Asociația ASURA alcătuiesc consorțiul care va implementa proiectul ”Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)” POCU/82/3/7/105904, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează în Regiunea Centru și are o valoare totală de 11.552.038,78 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu. Din cele 300 de persoane din grupul țintă, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive  și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În urma unui concurs de planuri de afaceri vor fi finanțate 40 de întreprinderi, care vor beneficia de sprijin și asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. Se vor crea cel puțin 80 de locuri de muncă în cadrul celor 40 de start-up-uri înființate.

Pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să facă parte dintr-una din următoarele categorii: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă si înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă;

- să intenționeaza să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;

- au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Centru.

Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială se va face prin intermediul a 6 evenimente, organizate câte unul la nivelul fiecărui județ. Acestea vor fi anunțate din timp pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul - ADA, iar persoanele din grupul țintă, și nu numai, ne pot trimite cereri de preînscriere la ele pe adresa de email proiect.ada.centru@asociatia-asura.ro sau completând formularul online de preînscriere.