09Apr. 2019

ADA: LISTĂ PLANURI DE AFACERI SELECTATE LA FINANȚARE ACTUALIZATĂ


Urmare Planului de măsuri subsecvente nr.3568/03.04.2019 emis de OIR POSDRU Centru prin care s-a constatat neîndeplinirea cerintelor impuse prin Ghidul solicitantului respectiv prin Metodologie de depunere, evaluare si selectie cu privire la conditiile de efectuare a stagiilor de practică de catre un solicitant al ajutorului de minimis care a urmat cursurile in cadrul proiectului (persoana din grupul țintă),motiv pentru care acesta a fost declarat NEELIGIBIL. În aceste condiții, Administratorul schemei de antreprenoriat are obligația, conform prevederilor Metodologiei de depunere, evaluare și selecția, să selecteze pentru finanțare un alt plan de afaceri din lista de rezervă, în ordine descrescătoare a punctajului și care să asigure îndeplinirea indicatorilor proiectului.

ATENȚIE! Persoanele din afara grupului țintă (NGT) din lista de rezervă vor putea inlocui DOAR solicitanții din afara grupului țintă (NGT) ale căror planuri au fost selectate la finanțare și care renunță la finanțare.

Publicăm lista actualizată a planurilor de afaceri selectate la finanțare.