22Nov. 2018

UPDATE! - CONCURS PLANURI DE AFACERI - ADA (Centru)


Administratorul schemei de antreprenoriat a publicat Instructiunea nr.  1/ 22.11.2018 privind Metodologia de depunere, evaluare și selecția a planurilor de afaceri din cadrul Concursului ”Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)”

Instructiunea nr 1/22.11.2018 face referire la calendarul de desfășurare a Concursului, dar și prevederi cu privire la cazierele fiscale/ judiciare  ce trebuie prezentate de solicitanți.