Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia


Proiectul POSDRU 173/6.1/S/148732 ”Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia este  finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Durata proiectului: 05.01.2015 - 31.12.2015

Valoarea contractului: 4.317.116,00 LEI

Inițiatorii Proiectului

In vederea implementării acestui proiect a fost format un Consorțiu de patru organizații non guvernamentale: Asociația ASURA în calitate de Beneficiar, Fundația Emanuel Sinaia, Fundația ADEPT Transilvania și Asociația MARAMI SPORT CLUB, în calitate de parteneri.

Atât Beneficiarul proiectului cât și partenerii își canalizează atenția în vederea sprijinirii categoriilor sociale dezavantajate prin organizarea de cursuri de formare profesională și cursuri de consiliere și orientare in carieră și nu numai. Aria acestora de expertiză fiind foarte vastă și benefică comunităților vizate.

Necesitatea proiectului

Economia socială reprezintă o prioritate la nivel european pentru perioada 2014-2020 şi a devenit un subiect de actualitate abordat cu precădere în întâlniri, conferinţe, dezbateri academice precum şi în studii de cercetare.

La nivel naţional, conform statisticilor emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, România se afla sub media europeană de 68,5% (UE 27)* în ceea ce priveşte gradul de ocupare al forţei de muncă.

În acest cadru, grupurile vulnerabile reprezintă un segment care este supus unui decalaj în raport cu restul populaţiei în privinţa oportunităţilor de a găsi un loc de muncă. Prin promovarea egalităţii de şanse, a incluziunii sociale şi prin combaterea discriminării, se urmăreşte minimizarea discrepanţei existente între clasele sociale.

* Sursa datelor: Eurostat

Obiectiv General

Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială și creșterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane (din care 50% femei) din regiunile Centru, Nord Vest, BI și Sud-Muntenia.

Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activităților atât la specificul grupului țintă cât și la specificul local și a abordării integrate a nevoilor membrilor săi.

Echiparea membrilor grupului țintă cu competențe necesare atât pentru a ocupa un loc de muncă în cadrul structurilor economiei sociale cât și pentru a cunoaște, a acționa, a se dezvolta pe sine și a fi membru activ al societății contribuie la creșterea coeziunii sociale.

Obiective specifice

Promovarea economiei sociale la nivel naţional și regional ca un instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă.

 • Asigurarea unei mai bune inserţii sociale a persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat prin consolidarea şi valorificarea capacităţilor, competenţelor şi a stimei de sine;
 • Reducerea gradului de dependență a persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat faţă de ajutoarele sociale și reducerea gradului de sărăcie a acestora;
 • Crearea unui cadru constructiv de consiliere și orientare profesională.
 • Activitățile proiectului

  au un dublu rol: pe de o parte vor asigura derularea coerentă a proiectului iar pe de altă parte vor crea fundamente pentru continuitatea structurilor create în cadrul acestuia

  • Informare și comunicare
  • Identificarea și recrutarea grupului țintă
  • Furnizarea de servicii consiliere/ orientare profesională
  • Formarea profesională – Antreprenoriat în economie socială
  • Înființarea și dezvoltarea a cinci structuri de economie socială (SES) și crearea de locuri de muncă pentru persoanele din grupul țintă
  • Înființarea și dezvoltarea parteneriatelor pentru promovarea economiei sociale la nivel național și regional

  Grupul țintă

  Proiectul se adresează unui grup ţintă de 100 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat din regiunile Sud-Muntenia, Nord Vest, Bucureşti-Ilfov şi Centru, din care 50% femei.

  Documente necesare înscriere în grupul țintă:

  • Formular înregistrare grup țintă – original;
  • Copie CI – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședința se află într-unul din județele regiunii vizate;
  • Copie ultimul act de studiu;
  • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal – original;
  • Dovada din care să reiasă că beneficiază de venit minim garantat;
  • Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă;
  • Declarație pe propria răspundere privind participarea la cursurile proiectului.

  Rezultate așteptate

  • Identificarea și recrutarea a 100 de persoane din grupul țintă, din care 50% femei;
  • Program de consiliere pentru 40 de persoane din grupul țintă identificat și recrutat;
  • Program de formare profesională pentru Antreprenor în economie socială pentru 40 de persoane din grupul țintă identificat și recrutat;
  • Înființarea a cinci Structuri de Economie Socială;
  • Selectarea a minim 5 Manageri / Administratori pentru Structurile de Economie Socială;
  • Creare de locuri de muncă în cadrul Structurilor de Economie Socială (37 de locuri de muncă create);
  • Încheierea unui parteneriat cu un ONG dintr-un alt stat membru UE implicat în economia socială.

  Structurile de economie socială

  Cele 5 structuri de economie socială vor fi înfiinţate pentru a oferi şanse de angajare persoanelor care beneficiază de venitul minim garantat înscrise în programul de formare profesională.

  De asemenea, aceste entităţi vor contribui la dezvoltarea economiei comunităţii locale, vor reprezenta un exemplu de urmat şi vor încuraja reiterarea acestui tip de antreprenoriat social.

  Cele cinci structuri de economie socială vor avea activităţi diferite pentru a oferi diversitate în ceea ce priveşte oferta de angajare.

   

  • SES 1: VOPSITORIE ELEMENTE METAL ȘI LEMN
  • SES 2: SPĂLĂTORIE ȘI CĂLCARE A RUFELOR
  • SES 3: SERVICII DE CURĂȚENIE
  • SES 4: PROCESARE LEGUME ȘI FRUCTE PROASPETE
  • SES 5: PRELUCRAREA ARTISTICĂ A LEMNULUI

  Informații proiect

  • Inițiator

   Asociația ASURA

  • Perioada

   05.01.2015 - 31.12.2015

  • Valoarea

   4.317.116,00 LEI

  • Parteneri

   Fundația Emanuel Sinaia, Fundația ADEPT Transilvania și Asociația MARAMI SPORT CLUB  Nici un eveniment legat de acest proiect.
  Nici un fișier atașat proiectului.

  Arhivă Proiecte

  Calendar evenimente