31Iul. 2015

SES- FRULECO HNV S.R.L


Colectarea fructelor și legumelor în cele mai bune condiții

SES- FRULECO HNV S.R.L

Zona Sighișoara-Târnava Mare a fost desemnată sit Natura 2000 în urma activitățiilor de cercetare și inventariere efectuate de specialiști români și străini. Ca urmare a cercetării științifice s-au tras două concluzii, și anume: 

  • un program de conservare a biodiversității nu poate fi realizat fără implicarea oamenilor, în special a micilor fermieri din zonă 
  • bogăția biodiversității peisajelor agricole se datorează modului de gospodărire tradițională a terenurilor.

Fundația ADEPT Transilvania încurajează micii fermieri și metodele tradiționale de management al terenurilor deoarece aceastea oferă o diversitate importantă a soiurilor locale de legume și fructe, a raselor autohtone, a rețetelor de preparare a unor produse transmise din generații, a meștesugurilor etc.

Prin intermediul proiectului ”Economia socială- stimulent al dezvoltării economice în Regiunile București-Ilfov, Centru, Nord-Vest și Sud Muntenia” - POSDRU/173/6.1/S/148732, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Fundația ADEPT, și-a propus să creeze și sădezvolte o întreprindere socială caresă sustină și să fie susținută atât de către micii producători locali, căt și de către culegătorii de fructe din flora spontană. Astfel, in data de 22.05.2015, a fost înființat SES FRULECO HNV S.R.L. 

Această inițiativă s-a datorat  faptului că micii producători din zonă, în lipsa experienței în vânzări sau a altor cunoștințe specifice, nu reușesc să depășească barierele concurențiale alegând adesea să renunțe la activitățile comerciale care le-ar putea spori veniturile. Culegătorii din floraspontană(mure, afine, coarne etc.)sunt în marea lor majoritate parte a comunității rome din zona care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă stabil și care depind în mare masură de cererea locală de fructe de pădure.

Dacă momentan fructele și legumele sunt colectate și vândute ca atare, în urma  activității desfășurate de SES FRULECO HNV S.R.L, se va diversifica gama de produse finite astfel încât să se acopere o paletă cât mai largă de consumatori. (Ex producătorii vor avea posibilitatea să comercializeze fructe proaspete, fructe congelate, produse rezultate în urma procesării fructelor locale în gemuri, dulcețuri, siropuri etc. folosind rețete tradiționale și inovatoare).

De asemenea, dotarea întreprinderii sociale cu echipamentele necesare colectării, depozitării și procesării legumelor și fructelor proaspete oferă posibilitatea oferirii de servicii specifice: depozitare, congelare, procesare pentru consumul propriu etc. Clădirea în care se va desfășura activitatea întreprinderii va funcționa totodată și ca un centru de colectare regional și distribuție la nivel național.

Ideea din spatele acestei afaceri se bazează pe principiul sustenabilitatii durabile: oamenii vor conștientiza importanța păstrării vechilor rase de animaleș soiuri de plante, a cunoștintelor transmise din generație în generație și a metodelor tradiționale de gospodărire a terenurilor, prietenoase cu natura.

 

 

Liliana Niculescu, Expert informare si comunicare

E-mail: liliana@asociatia-asura.ro