Proiectul "I know it, I do it!" - faza a II-a


Perioada implementării proiectului: martie 2017-februarie 2018

POVESTEA MERGE MAI DEPARTE

Având în vedere impactul pe care l-a avut prima fază a conceptului ”I know it, I do it!, în anul 2014, prin atelierele TIC derulate, precum și în urma consultării unui număr de 20 de părinți și profesori din Comuna Siriu și Comuna Sita Buzăului, am ajuns la concluzia că acest concept necesită extinderea și către alte tipuri de ateliere, în vederea dezvoltării abilităților creative ale copiilor din mediul rural.  

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Scopul vizat în cea de-a doua fază este acela de a dezvolta o societate rurală bazată pe o educație bidirecțională (formală, prin intermediul orelor predate în cadrul instituțiilor de învățământ din mediul rural și non-formală, prin intermediul unor ateliere cultural-educative, opționale, derulate de organizațiile non-guvernamentale în parteneriat cu autoritățile publice locale). Responsabilizarea și conștientizarea, precum și cultivarea frumosului și păstrarea tradițiilor în rândul copiiilor și a tinerilor reprezintă Obiectivul general al proiectului.

Considerăm că sinergia pe care o vom crea între autoritățile publice locale, instituțiile culturale, instituțiile de învățământ din mediul rural și ONG-urile care activează în promovarea și dezvoltarea educației și culturii, reprezintă soluția prin care vom putea reduce diferențele foarte mari dintre copiii care învață în mediul urban și care au acces facil la informații și cursuri opționale și copiii din mediul rural ale căror oportunități de dezvoltare sunt reduse sau chiar inexistente. Astfel, ne propunem să dezvoltăm creativitatea a cel puțin 120 de copii din cel puțin patru comune/sate din mediul rural prin organizarea a cel puțin 3 ateliere de creație (Obiectiv specific 1). Totodată, avem în vedere identificarea și cooptarea a cel puțin patru parteneri din rândul autorităților publice locale, instituțiilor culturale, instituțiilor de învățământ din mediul rural dar și ONG-uri care activează în promovarea și dezvoltarea educației și culturii, cu ajutorul cărora să reușim atingerea scopului proiectului  (Obiectiv specific 2).

REZULTATE PRECONIZATE

Cooptarea a cel puțin 4 parteneri;
Sensibilizarea actorilor economici în vederea finanțării activităților proiectului;
Implicarea a cel puțin 120 de copii în activitățile proiectului;
Cooptarea și implicarea a cel puțin 120 de părinți în activitățile proiectului;
Crearea unei baze solide pentru cel puțin 3 ateliere de creație, care să fie derulate periodic la nivelul comunităților rurale.

ACTIVITĂȚI

►    A1. Informare și promovarea conceptului
Prin intermediul acestei activități vor fi realizate o serie de materiale promoționale (flyere, afișe, invitații) care se vor distribui la nivel local, în vederea informării comunității despre concept.
Totodată, conceptul va fi prezentat factorilor cu putere de decizie de la nivel local (Primărie, Școală), în vederea cooptării acestora ca parteneri.
►    A2. Campanie de strângere de fonduri
Va fi organizată o campanie de strângere de fonduri și resurse materiale (de tipul door to door), de sensibilizare și implicare a operatorilor economici, localnicilor, instituțiilor și organizațiilor, în vederea implementării cu succes a programului.
►    A3. Derularea atelierelor de creație și a workshop-urilor
În cadrul acestei activități se vor organiza 4 sesiuni a atelierelor de creație, fiecare sesiune va  presupune  realizarea a 3 ateliere de creație pentru copii (cel puțin 30 de copii) și 1 workshop adresat părinților participanți la eveniment. Tematica atelierelor de creație va fi stabilită de comun acord cu partenerii implicați. Atelierele se vor desfășura pe durata a două zile și vor implica cel puțin 30 de participați. Fiecare participant va parcurge toate atelierele organizate din cadrul evenimentului. În ceea ce privește workshopul adresat părinților, acesta va avea rolul de informare și conștientizare cu privire la importanța implicării copiilor în activități creative.
►    A4. Dezbatere publică
Dezbaterea publică va fi extrem de utilă pentru a putea definitiva și planifica viitoarele evenimente. Se va ține cont de rezultatul obținut în urma derulării evenimentelor din perioada martie - decembrie 2017. Dezbaterea va funcționa asemenea unui workshop de discuție, la care vor participa obligatoriu: părinți, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor de învățământ, specialiști din domeniul cultural și reprezentanți ai societății civile.

În cadrul dezbaterii vor fi discutate și trasate alte ateliere de interes pentru copiii și tinerii din mediul rural, care ulterior să fie integrate în Programul ”I know it, I do it!”. Pe lângă atelierele propuse în această fază a conceptului, se vor supune dezbaterii următoarele ateliere:
a)  Atelier de arhitectură (în cadrul Școlii din Comuna Calvini, județul Buzău deja funcționează acest atelier, fiind predat sub formă de curs opțional);
b)  Atelier de TIC aplicat (acest atelier va fi structurat și derulat în așa fel încât grupul țintă vizat să reușească să-și dezvolte capacitatea de a utiliza calculatorul într-o manieră cât mai benefică - elaborarea unui Curriculum Vitae, elaborarea unei Scrisori de intenție, Cerere, realizarea de calcule tabelare, realizarea de prezentări Power Point, etc.);
c)  Atelier de creație literară (acest atelier este extrem de util pentru a crește capacitatea copiilor de a elabora creații literare - poezii, articole, etc.);
d)  Atelier de consiliere și orientare în carieră (prin intermediul acestui atelier, copiii care se află în an terminal alături și parinții acestora, vor fi consiliați și orientați în carieră în funcție de capacitatea și talentul fiecărui copil și de tendințele pieței. Se constată în mediul rural o lipsă de informare a părinților și copiilor cu privire la acest aspect, majoritatea copiilor urmând cursurile liceale sau universitare doar pentru simplul fapt că ”sună bine” sau sunt ”la modă”, fără a ține cont de aspecte cum ar fi: abilitățile copilului, capacitatea intelectuală, cerințele pieței, bugetul familial);
e)  Atelier de dezvoltare a abilităților antreprenoriale (acest atelier se va desfășura sub formă de joc, cu scopul de a transmite copiilor principiile care stau la baza acțiunilor antreprenoriale);
f)   Atelier de artă fotografică (acest atelier este destinat dezvoltării abilității artistice și a creativității copiilor pasionați de fotografie, film și prelucrarea imaginilor foto-video);
g)  Atelier de pregătire voluntari (Școala de Voluntariat ”I know it, I do it!”).

BUGET PRECONIZAT

►    aproximativ 40.000 LEI  

Costurile proiectului (pentru Faza a II-a) vor fi acoperite din bugetul Asociației ASURA și/sau a Partenerilor, sponsorizări (financiare și/sau materiale), donații (financiare și/sau materiale), și implicarea voluntară a echipei de proiect, în scopul organizării a cel puțin 4 evenimente, a câte 2 zile, cu cel puțin 3 ateliere de creație/eveniment, în 4 comunități rurale distincte de la nivelul României. În elaborarea bugetului s-au avut în vedere următoarele: costuri de transport pentru personal, costuri legate de amenajarea locației în care se derulează atelierele, costuri cu materialele și materia primă necesară derulării atelierelor, costuri legate de închiriere locații, costuri cu apă, sucuri, cafea pentru participanți, remunerarea specialiștilor cooptați.

Informații proiect

 • Inițiator

  Asociația ASURA

 • Perioada

  martie 2017-februarie 2018

 • Valoarea

  aproximativ 40.000 LEI

 • Parteneri

  Primăria Comunei Siriu, Școala Gimnazială Siriu și Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe

 • Contact

  Manager de proiect – Atena ANGHEL

  Coordonator ateliere – prof. Alexandru FERCU

  www.asociatia-asura.roArhivă Proiecte

Calendar evenimente