Proiect educațional „ArtIst” - Ediția a III-a


Proiect educațional aflat la a III-a ediție și înregistrat în Calendarul Activităților Educative Regionale, poziția 704

Iniţiativa concursului ArtIst aparţine unui grup de dascăli din Buzăul Ardelean, fiind motivată de preocuparea pentru dezvoltarea profesională proprie, precum şi de dorinţa de a implica elevii în activităţi ce presupun o abordare critică şi o asumare liberă din punct de vedere intelectual.

Concursul ArtIst, îşi propune să valorifice competenţele elevilor în abordarea interdisciplinară, potențialul lor creativ, imaginaţia cultural-ştiinţifică, într-un demers personalizat de cercetare a temelor circumscrise tuturor domeniilor care prezintă ISTORIA NAȚIONALĂ: literatură, arte plastice, etnografie, folclor, istorie, geografie, ştiinţe politice, ştiinţe juridice, diplomaţie, arhitectură, muzică, pedagogie.

Prin acest concurs dorim, de asemenea, dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor, în vederea stimulării potenţialului creativ al acestora şi dezvoltării unor atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi.

Scopul

Realizarea unui bun cultural de interes local și național, care să satisfacă pretențiile pasionaților de istorie și civilizație românească, să promoveze valorile și tradițiile naționale în rândul participanților și să crească accesul publicului larg la elementele culturale ale minorităților naționale.

Această ediție ca și edițiile anterioare „ArtIst”, nu ar fi fost posibilă fără susținerea și implicarea partenerilor: Asociația ASURA, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Primăria comunei Sita Buzăului și Căminul Cultural din Sita Buzăului.

OBIECTIVELE CONCURSULUI

O.1. În acest concurs, elevii se vor implica în activități educative cu caracter teoretic și practic cu scopul valorificării competențelor dobândite în școală în vederea abordării interdisciplinare a tuturor domeniilor care prezintă Istoria Națională (literatură, arte plastice, etnografie și folclor, arhitectură, muzică etc.) prin reconstituirea unor scene din trecut, atât civile cât și de război.

O.2. Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activități extrașcolare și extracurriculare.

O.3. Realizarea de activități în beneficiul elevilor din categorii dezavantajate (elevi cu CES, elevi din familii monoparentale, elevi aflați în plasament, elevi crescuți de rude sau cu părinți plecați în străinătate).

O.4. Comunicarea între elevi ai unor școli din județe diferite, familiarizarea lor cu mediul competițional și dezvoltarea aptitudinilor de competitori.

INFORMAȚII GENERALE

Concursul este adresat tuturor elevilor pasionați de istorie din instituțiile de învățământ din județ/țară.

Concursul se organizează anual și este împărțit în două secțiuni, respectiv în cinci subsecțiuni, după cum urmează: 

I. Învățământ primar, cu subsecțiunile:
I.1. Junior (clasele a II-a și a III);
I.2. Senior (clasa a IV-a).

II. Gimnaziu, cu subsecțiunile:
II.1. Preistorie și Antichitate;
II.2. Evul Mediu;
II.3. Epocă Modernă și Contemporană

La toate aceste secțiuni (subsecțiuni) pot participa echipaje formate din max. 5 elevi, coordonate de unul sau mai multe cadre didactice, nefiind obligatoriu ca echipajul să aibă în cadrul său elevi ai aceluiași nivel de clasă, cu excepția clasei a IV-a.

NOTĂ: LA SECȚIUNILE PRIMAR – clasele II-III și GIMNAZIU- echipajele pot fi omogene (elevi din aceeași clasă) sau neomogene (echipaj format din elevi de clase diferite), din cadrul aceleiași unități școlare.

PROBELE DE CONCURS

Concursul constă în două probe:
- teoretică (evaluarea cunoștințelor științifice pe o bibliografie stabilită de organizator),
- practică – alcătuirea și prezentarea unui proiect care să îmbine arta cu informații istorice pe o temă stabilită de fiecare coordonator (Exemplu: paradă costume de epocă, joc de rol, scenetă, pantomimă, recital, monolog, prezentarea unei lucrări cu caracter ştiinţific interdisciplinar - aplicată domeniilor arondate), pe care îl vor susţine în faţa juriului.

Tema abordată la proba a II-a va fi stabilită de către coordonator/coordonatori. Pentru secțiunea Gimnaziu, în funcție de tematica abordată, echipajul va susține proba teoretică în baza bibliografiei stabilite de organizatori (exemplu: ”O zi în Epoca Pietrei”, se încadrează în subsecțiunea Preistorie și Antichitate sau ”Ocaua lui Cuza”, se încadrează în subsecțiunea Epocă Modernă și contemporană etc.).

Punctajul maxim este 100 de puncte.

Cât durează proba scrisă?

Proba se va desfășura pe mapă tipizată. Echipajele vor fi prezente în ziua concursului, la aceeași oră (ora 09.00), într-o sală de clasă dotată cu materialele necesare (pentru fiecare nivel de studiu).

La secțiunea PRIMAR - subiectele vor fi rezolvate în echipă.

La secțiunea GIMNAZIU – subiectele vor fi rezolvate de doi membri ai echipajului, selectați de prof. coordonator/coordonatori.

Timpul de lucru acordat probei teoretice: 50 min.

Cât durează proba practică?

Proba se desfășoară prin participare directă. Se impune un număr maxim de actori (5elevi). Durata prestației: 10 -20 min.

Premierea 

La fiecare Secțiune se va acorda Trofeul „ArtIst” echipajului cu cel mai mare punctaj. Se acordă premiile I, II și III pentru fiecare subsecțiune din concurs (Primar: clasele II-III și clasa a IV-a; Gimnaziu: Preistorie și Antichitate, Evul Mediu și Epocă Modernă și Contemporană). Numărul mențiunilor poate fi până la 25% din totalul participanților.

La acest concurs NU se percep taxe de participare din partea concurenţilor/părinților/cadrelor didactice sau alte contribuții financiare.

Informații proiect

 • Inițiator

  Școala Gimnazială ”Nicolae Russu” Sita Buzăului

 • Perioada

  Mai 2022 - Mai 2022

 • Valoarea

  -

 • Parteneri

  Asociația ASURA, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Primăria comunei Sita Buzăului și Căminul Cultural din Sita Buzăului

 • Echipa

  Prof. Fercu Alexandru,
  Prof. înv. primar Mircea Raluca„ArtIst” - Ediția a III-a, un real succes!

06/06 - „ArtIst” - Ediția a III-a, un real succes!

Concursul interdisciplinar ArtIst este un [...]
Pregătiri pentru concursul „ArtIst”

16/05 - Pregătiri pentru concursul „ArtIst”

Pregătirile pentru concursul cu tematică [...]
Concursul cu tematică istorică „ArtIst” ediția a III-a

27/05 - Concursul cu tematică istorică „ArtIst” ediția a III-a

Data și locația: Data:     27.05.2023Ora:       09:00Locația: [...]

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente