17Aug. 2015

Un nou partener


Cu părere de rău vă informăm că unul dintre Partenerii proiectului, respectiv Primăria Malu, Județul Giurgiu s-a retras din proiectul ”Coeziune socială prin practicarea meseriilor tradiționale în întreprinderi de economie socială (SESRom)” POSDRU/173/6.1/S/148897.

În cadrul proiectului a fost cooptat un nou partener. Este vorba despre Primăria Modelu din Județul Călărași căruia îi urăm bun venit. Suntem convinși că va fi un parteneriat de succes!

Cu sprijinul Comunei Modelu, au fost demarate procedurile și înființată cea de-a3a Structură de Economie Socială. Asemeni celorlalte 2 Structuri de Economie Socială înființate prin intermediul proiectului în Comuna Brădeni, respectiv în Orașul Budești, și aceasta va avea ca activitate principală ”împletitul nuielelor”. Astfel, obiectivul proiectului, de a înființa 3 Structuri de Economie Socială în lunile ianuarie – iunie, a fost atins.

În momentul de față, în Comuna Modelu procesul de recrutare pentru sesiunea de consiliere și orientare profesională este în desfășurare. Preconizăm că în luna septembrie, a anului curent, se va desfășura și sesiunea de consiliere și orientare profesională.

Primele două sesiuni de instruire și consiliere profesională s-au desfășurat în luna iulie: în perioada 02-03 iulie a avut loc sesiunea de consiliere și orientare profesională în Comuna Brădeni iar în perioada 15-16 iulie s-a desfășurat sesiunea de consiliere în Orașul Budești. Până în acest moment au fost consiliate profesional în total 70 de persoane. 

Scopul proiectului : ”Coeziune socială prin practicarea meseriilor tradiționale în întreprinderi de economie socială (SESRom)”POSDRU/173/6.1/S/148897 urmărește dezvoltarea capitalului uman reprezentat de populația de etnie roma, precum și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la instruire si pe piața muncii, prin consilierea a 100 de persoane de etnie roma, instruirea a 24 de persoane de etnie roma și angajarea lor în cadrul celor trei structuri de economie sociala înființate. Proiectul contribuie astfel pe termen lung la îmbunătățirea calității vieții personale a cetățenilor de etnie roma, asigurând o mai buna valorificare a potențialului uman si a resurselor existente pe plan local, dar si ameliorarea discrepantelor sociale la nivelul comunității locale.

Întocmit de:

Gheorghe Ciascai, Expert Informare și publicitate