18Nov. 2015

PRIMA SESIUNE DE FORMARE - POSDRU/173/6.1/S/148732


În data de 14-21 octombrie 2015, în Sinaia, Județul Prahova s-a desfășurat prima sesiune de formare în antreprenoriatul social din cadrul proiectului ”Economia socială – stimulent al dezvoltării economice în Regiunile București-Ilfov, Centru, Nord-Vest și Sud Muntenia”, POSDRU/173/6.1/S/148732

Un număr de 20 de persoane au participat la cursul de formare. Grupul țintă din care au fost selectate persoanele pentru cursul de antreprenoriat social este format din 100 de persoane din care 50 de femei, din regiunile Sud-Muntenia, Nord Vest, București-Ilfov și Centru, care beneficiau de venitul minim garantat, recrutate la începutul anului curent.

Sesiunea de formare s-a desfășurat la jumătatea lunii octombrie, între orele 09:00 – 15:00, și a cuprins subiecte privind: noțiunile introductive (cerințele standardului ocupațional, definiții), noțiuni de comunicare (comunicare verbală/nonverbală, bariere de comunicare, adaptarea limbajului ș.a.m.d.), cadrul legislativ privind antreprenoriatul în general și antreprenoriatul social, planul de afaceri (structura planului de afaceri, resurse umane ș.a.m.d.), noțiuni de contabilitate.

Toți participanții au promovat cursul de antreprenoriat social și au obținut o diplomă certificată ANC cate dovedește cunoștințele deprinse în cadrul sesiunii.

Deși îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică, formarea profesională reprezintă ”motorul” pentru o bună dezvoltare.

Absența ocupării reprezintă o dimensiune importantă a excluziunii sociale. Dacă o persoană aptă să lucreze, din punct de vedere al vârstei, nu lucrează din varii motive (de ex.: persoane cu dizabilități) și nu realizează venituri din muzică, riscul de sărăcie este mare, atât pentru persoana respectivă, cât și pentru gospodăria din care face parte.

Sesiunea de formare în antreprenoriatul social este parte a proiectului implementat de către Asociația ASURA în calitate de Beneficiar ”Economia socială – stimulent al dezvoltării economice în Regiunile București-Ilfov, Centru, Nord-Vest și Sud-Muntenia” POSDRU/173/6.1/S/148732.