27Aug. 2015

În Comuna Brădeni a fost achiziționat primul cazan pentru fierberea nuielelor


În cadrul Structurii de Economie Socială înființată în Comuna Brădeni din Județul Sibiu a fost achiziționat primul cazan care va fi utilizat pentru fierberea nuielelor de răchită.
Îi felicităm pentru noua achiziție și le urăm succes în activitatea pe care o vor desfășura!

Fierberea nuielelor de răchită face parte din procesul de pregătire al nuielelor în vederea împletirii acestora. Procesul de recoltare a răchitei începe din luna noiembrie și poate dura până în primăvară. Pasul următor recoltării este sortarea și fierberea. După fierbere, nuiele de răchită sunt ținute în apă, apoi cojite. De-abia acum nuielușele sunt pregătite și pot fi împletite în coșuri pentru fructe, pentru pâine, pentru damigene, pentru mobilier (scaune, mese) etc.

Structura de Economie Socială din Comuna Bădeni este înființată prin intermediul proiectului ”Coeziune sociala prin practicarea meseriilor tradiționale în întreprinderi de economie sociala (SESRom)”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Alte două Structuri de Economie Socială au fost înființate prin intermediul proiectului: în Orașul Budești, Județul Călărași și în Comuna Modelu tot din Județul Călărași, proaspăt cooptată ca partener în proiect. Aceste două SES-uri vor desfășura tot activități de împletirea nuielelor urmând să achiziționeze în perioada următoare cazane pentru fierberea materiei vegetale. 

În Structurile de Economie Socială înființate în Comuna Brădeni și Orașul Budești s-au desfășurat sesiuni de consiliere și orientare profesională care s-au materializat prin consilierea, orientarea și motivarea a unui număr total de 70 de persoane de etnie romă, cu vârsta cuprinsă între 18-65 de ani, din localitățile Brădeni, respectiv Budești.

Sesiunea de consiliere și orientare profesională continuă. Persoanele de etnie romă cu vârsta cuprinsă între 18-65 de ani din Comuna Modelu se pot înscrie pentru a beneficia de servicii specializate de consiliere, orientare și motivare profesională, previzionate spre desfășurare pentru luna septembrie a anului curent. În continuarea sesiunilor de consiliere, vor urma sesiuni de formare pentru meseria de împletitor nuiele. În cadrul SES-urilor vor fi angajate și persoane din grupul țintă care au finalizat cursurile de formare pentru împletirea nuielelor.

Asociația ASURA împreună cu partenerii săi, vă oferă numai nu numai oportunități de informare asupra obiectivelor specifice legate de alegerea și pregătirea pentru o carieră de succes, dar și posibilitatea de a beneficia de serviciile specializate ale unui consilier în carieră.

Întocmit de:

Gheorghe Ciascai, Expert Informare și publicitate  

Contact: office@asociatia-asura.ro