20Mar. 2015

Conferinta de lansare a proiectului "Coeziune socială prin practicarea meseriilor tradiționale în întreprinderi de economie socială (SESRom)" POSDRU 173/6.1/S/148897


Asociația ASURA în parteneriat cu Primăria Comunei Brădeni, Primăria Orașului Budești, Primăria Comunei Malu au anunțat vineri, 20 martie 2015, lansarea proiectului

”Coeziune socială prin practicarea meseriilor tradiționale în întreprinderi de economie socială (SESRom)”  POSDRU 173/6.1/S/148897

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea a 3 structuri de economie socială și creșterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane (din care 40% femei) de etnie romă din regiunile Centru și Sud-Muntenia.  Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activităților atât la specificul grupului țintă cât și la specificul local și a abordării integrate a nevoilor membrilor săi. Prin intermediul proiectului se vor asigura servicii de formare și consiliere profesională pentru persoanele de etnie romă din regiunile Centru și Sud Muntenia în vederea sprijinirii acestora în demersul de dobândire a unui statut social in cadrul comunitatii locale.

Evenimentul a avut loc în cadrul Căminului Cultural din Comuna Malu și s-a bucurat de prezența dlui Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Cezar Soare, dl Deputat Iacob Pușcaș, dl Deputat Aurel Niculae și nu în ultimul rând dl Deputat Viorel Teodorescu.

Din partea consorțiului au fost prezenți Ciprian Manea, Manager al proiectului și Președinte al Asociației ASURA, Eugen Șoavă, Primar al Comunei Malu, Liviu Modoi, Primar al Comunei Brădeni și Gheorghe Ciascai, Expert informare și comunicare în cadrul proiectului.

Conferinta de lansare a proiectului

Conferinta de lansare a proiectului

Conferinta de lansare a proiectului

Conferinta de lansare a proiectului

Conferinta de lansare a proiectului

Conferinta de lansare a proiectului

Conferinta de lansare a proiectului

Conferinta de lansare a proiectului