16Ian. 2015

Asociația ASURA angajează Responsabil implementare - proiecte POSDRU în BUCUREȘTI


Pentru implementarea și asigurarea unei bune desfășurări ale proiectelor, Asociația ASURA angajează personal calificat în implementarea de proiecte POSDRU.

Asociația ASURA caută persoane care se potrivesc următorului post:

Responsabil implementare - proiecte POSDRU

Studii superioare
Experienţă profesională generală minim 3 ani
Experienţă profesională POSDRU minim 1 an
Cunoştinţe superioare de limba engleză scris şi vorbit
Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (operare PC, Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point, Outlook)

Abilități și aptitudini necesare:
- Capacitatea de a lucra organizat cu termene limită.
- Seriozitate și dorință de perfecționare în domeniul consultanței finanțărilor nerambursabile.
- Abilități de comunicare și organizare.
- Atitudine independentă și pozitivă.
- Abilități de lucru cu documentațiile specifice domeniului.

Descrierea jobului:
Experienţă în activităţi specifice derulării şi implementării proiectelor POSDRU: monitorizează derularea activităţilor şi rezultatelor realizate în cadrul derulării proiectului şi stabileşte acţiunile preventive adecvate; planifica activitatile proiectului in vederea realizarii lor conform termenelor prevazute in cererea de finantare si incadrarii in bugetele prevazute; urmareste realizarea indicatorilor si a grupului tinta conform prevederilor cererii de finantare ,participă la evaluarea proiectului; monitorizează graficul activităţilor implementate în proiect în perioada de raportare şi elaborează rapoarte de monitorizare lunară a activităţilor derulate; intocmeste rapoartele tehnico-financiare ale proiectului, rapoartele de monitorizare si planurile de actiune; furnizează elementele necesare pentru raportarea financiară; verifică lunar rapoartele şi fişele de pontaj aferente întregii echipe şi efectuează după caz propunerile necesare de corectare a acestora, pregateste documentele tehnice in vederea depunerii cererilor de rambursare si a cererilor de plata ; reprezinta organizatia in relatia cu Autoritatea de Management in vederea implementarii in bune conditii a proiectului; este in permanenta la curent cu instructiunile cu privire la implementarea proiectelor finantate prin POSDRU, asigură alte acţiuni necesare implementării tehnice corespunzătoare a proiectelor POSDRU.

Cei interesați pot să trimită CV-ul plus scrisoare de intenție la următoarele adrese de e-mail:

office@asociatia-asura.ro sau resurse-umane@asociatia-asura.ro