06Iun. 2022

Asociația ASURA angajează!


Pentru implementarea și asigurarea unei bune desfășurări ale proiectelor, Asociația ASURA angajează personal calificat în implementarea de proiecte POCU.

Asociația ASURA caută persoane care se potrivesc următoarelor posturi:

Proiect „Viitorul suna bine!”

Manager de proiect

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică între 5 și 10 ani
Competențe solicitate:
Abilități de leadership; Capacitatea de a lucra în echipă și individual; Excelente abilități de comunicare verbal și scris; Capacitatea de a coordona și îndeplini mai multe sarcini simultan; Orientare spre dezvoltarea membrilor echipei;

Consultant antreprenorial

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a lucra cu termene limită; Abilități de comunicare și psihopedagogice;

Coordonator grup țintă și Expert recrutare grup țintă

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani pentru oordonator Grup Țintă / Studii medii 4 ani pentru Expert rectutare Grup Țintă
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Competențe și abilități manageriale; Competențe și abilități sociale; Competențe și abilități organizatorice pentru Coordonator grup țintă 
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;

Formator curs non-formal

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a lucra cu termene limită; Abilități de comunicare și psihopedagogice;

Expert GDPR

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate: 
Abilități excelente de comunicare, Abilități de adaptare și de a lucra în echipă, atenție la detalii;

Expert monitorizare tehnică

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;Abilități de comunicare și atenție la detalii.

Expert monitorizare financiară

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;Abilități de comunicare și atenție la detalii.

Proiect „Tineri NEETs - un pas spre viitor”

Expert informare și comunicare

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;

Coordonator grup țintă și Expert recrutare grup țintă

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Competențe și abilități manageriale; Competențe și abilități sociale; Competențe și abilități organizatorice pentru Coordonator grup țintă 
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;

Formator curs non-formal

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a lucra cu termene limită; Abilități de comunicare și psihopedagogice;

Expert consiliere și mediere

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a lucra cu termene limită; Abilități de comunicare și psihopedagogice;

Coordonator monitorizare

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;Abilități de comunicare și leadership

Expert monitorizare tehnică

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;Abilități de comunicare și atenție la detalii.

Expert monitorizare financiară

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;Abilități de comunicare și atenție la detalii.

Proiect „AntrepreNEETs”

Expert informare și comunicare

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;

Coordonator grup țintă și Expert recrutare grup țintă

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Studii superioare min. 3 ani pentru oordonator Grup Țintă / Studii medii 4 ani pentru Expert rectutare Grup Țintă
Competențe solicitate:
Competențe și abilități manageriale; Competențe și abilități sociale; Competențe și abilități organizatorice pentru Coordonator grup țintă 
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;

Formator curs non-formal

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a lucra cu termene limită; Abilități de comunicare și psihopedagogice;

Expert consiliere

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a lucra cu termene limită; Abilități de comunicare și psihopedagogice;

Coordonator monitorizare

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;Abilități de comunicare și leadership

Expert monitorizare tehnică

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;Abilități de comunicare și atenție la detalii.

Expert monitorizare financiară

Educație solicitată: Studii superioare min. 3 ani
Experiență solicitată:
Experiență specifică mai mică de 5 ani
Competențe solicitate:
Abilități de comunicare; Capacitatea de a lucra în echipă și individual, capacitate de autoperfecționare și autodidactă, capacitatea de a lua decizii în conditii de stres și de a lucra cu termene limită;Abilități de comunicare și atenție la detalii.

Cei interesați pot să trimită CV-ul plus scrisoare de intenție la următoarele adrese de e-mail: resurse-umane@asociatia-asura.ro