20Mai. 2019

Anunt de angajare : Expert Implementare Proiecte


Asociația ASURA angajează Expert Implementare Proiecte și Accesare Fonduri Europene

Cerințe minime:

- studii superioare
- experiență profesională și specifică (în domeniu) de minim 3 ani
- cunoscător/ cunoscătoare a sistemelor online MySMIS și portal afir.info.
- nivel mediu de cunoștință a limbii engleze (scriere, vorbire, citire)

Atribuții:

- implementarea/coordonarea/monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare (POCU, PNDR)
- scrierea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul diferitelor programe operaționale (POCU/POR/POCA,etc)

Salariul este negociabil în funcție de competențele și abilitățile candidatului.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de email office@asociatia-asura.ro pănă la data de 15.06.2019.