23Iun. 2020

Anunț de angajare: Asistent Manager


Asociația ASURA angajează Asistent Manager 

Cerințe minime:

- studii superioare
- experiența constituie un avantaj 
- atenţie la detalii
- bună capacitate de comunicare
- concizie în exprimare, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor
- flexibilitate şi adaptabilitate
- nivel mediu de cunoștință a limbii engleze (scriere, vorbire, citire)

Atribuții:

 • Asistă managerul de proiect în activităţile specifice;
 • Asigură interfaţa dintre managerul de proiect, membrii echipei de management, partener, autoritatea contractantă şi colaboratori externi;
 • Asigură sprijin de ordin tehnic și financiar în activitățile curente ale proiectelor, în coordonarea activităților partenerilor implicați în proiect, în implementarea proiectului în parametrii asumați, pentru a respecta condițiile contractuale şi legislaţia specifică;
 • Asigură, împreună cu managerul de proiect, implementarea strategiei proiectelor;
 • Participă activ la şedintele de lucru ale echipei și la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 • Verifică rapoartele lunare de activitate  și fișele de pontaj ale membrilor echipei de management şi ale experţilor;
 • Participă la recrutarea și selecţia grupului țintă implicat în program;
 • Participă la pregătirea și organizarea activităților de consiliere și formare profesională;
 • Intocmește rapoartele tehnico-financiare ale proiectului, rapoartele de monitorizare și planurile de acțiune;
 • Participă la organizarea achizițiilor din cadrul proiectului,
 • Asigură implementarea prevederilor Manualului de identitate vizuală;
 • Întocmeşte actele adiţionale, notificările şi adresele de corespondenţă în cadrul proiectului;
 • Supervizează activitățile zilnice și săptămânale ale întregului personal și a tuturor experților , responsabil cu logistica proiectului, asigură suport în organizarea resurselor umane şi materiale ale proiectului.
 • Întocmește și redactează corespondența simplă sau alte înscrisuri; 
 • Se ocupă de clasarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, de preluarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondenței prin fax, e-mail sau poștă;
 • Se ocupă de recepționarea/redirijarea de apeluri telefonice.

 

Salariul este negociabil în funcție de competențele și abilitățile candidatului.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de email office@asociatia-asura.ro pănă la data de 30.07.2020.