Proiect educaţional aflat la a II-a ediție și înregistrat în Calendarul Activităților Educative Județene


ARGUMENT

Iniţiativa concursului ArtIst aparţine unui grup de dascăli din Buzăul Ardelean, fiind motivată de preocuparea pentru dezvoltarea profesională proprie, precum şi de dorinţa de a implica elevii în activităţi ce presupun o abordare critică şi o asumare liberă din punct de vedere intelectual.


Concursul ArtIst, îşi propune să valorifice competenţele elevilor în abordarea interdisciplinară, potențialul lor creativ, imaginaţia cultural-ştiinţifică, într-un demers personalizat de cercetare a temelor circumscrise tuturor domeniilor care prezintă ISTORIA NAȚIONALĂ: literatură, arte plastice, etnografie, folclor, istorie, geografie, ştiinţe politice, ştiinţe juridice, diplomaţie, arhitectură, muzică, pedagogie.


Prin acest concurs dorim, de asemenea, dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor, în vederea stimulării potenţialului creativ al acestora şi dezvoltării unor atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi.

OBIECTIVELE CONCURSULUI

 • • Sensibilizarea elevilor din ciclul primar asupra sentimentului de patriotism, conştientizarea de către aceştia a importanţei valorilor naţionale;
 • • Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor la disciplina Istorie și favorizarea activităților în echipă;
 • • Prezentare temelor istorice dintr-o perspectivă a interdisciplinarității;
 • • Familiarizarea elevilor cu mediul competițional și dezvoltarea aptitudinilor de competitori;
 • • Diseminarea bunelor practici și a rezultatelor elevilor și cadrelor didactice din unitățile școlare participante;
 • • Realizarea unui schimb de experiență și crearea unui mediu competițional între unitățile școlare din zonă;

 

INFORMAȚII GENERALE

Menționăm că acest concurs este realizat în parteneriat cu ISJ Covasna, Primăria comunei Sita Buzăului, Căminul Cultural Sita Buzăului, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Asociația Asura și Asociația Părinților și Cadrelor Didactice a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu”- pro comunitate.

Proiect educaţional înregistrat în Calendarul Activităților Educative Județene, conform adresei 7217/30.10.2019, la poziția 41.

a.  Concursul este adresat tuturor elevilor pasionați de istorie din instituțiile de învățământ din județ/țară.
b.  Concursul se organizează anual și este împărțit în două secțiuni, respectiv în cinci subsecțiuni după cum urmează:


SECȚIUNI/Subsecțiuni:
a. Secțiunea PRIMAR:
a.1. ArtIst – clasele I-III;
a.2. ArtIst – clasa a IV-a;
b. Secțiunea GIMNAZIU:
b.1. Preistorie și Antichitate;
b.2. Epocă Medievală;
b.3. Epocă Modernă și Contemporană.


La toate aceste secțiuni (subsecțiuni), pot participa echipaje formate din max. 7 elevi, coordonate de unul sau mai multe cadre didactice. Cu excepția clasei a IV-a, nu este obligatoriu ca echipajul să aibă în cadrul său elevi ai aceluiași nivel de clasă.


NOTĂ: LA SECȚIUNILE PRIMAR – clasele I-III și GIMNAZIU- echipajele pot fi omogene (elevi din aceeași clasă) sau neomogene (echipaj mixt), din cadrul aceleiași unități școlare.

Informații proiect

 • Inițiator

  Școala Gimnazială ”Nicolae Russu” Sita Buzăului

 • Perioada

  2019-2020

 • Valoarea

  -

 • Parteneri

  ISJ Covasna, Primăria comunei Sita Buzăului, Căminul Cultural Sita Buzăului, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Asociația Asura și Asociația Părinților și Cadrelor Didactice a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Russu”- pro comunitate

 • Echipa

  INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL - PROF. KISS IMRE

  INSPECTOR ȘCOLAR DE SPECIALITATE - PROF. dr. VICTOR SIBIANU

  DIRECTOR - PROF. CĂTĂLINA STOICA

  COORDONATORI CONCURS

  - prof. înv. primar Raluca Mircea

  - prof. Alexandru FercuArhivă Proiecte

Calendar evenimente