Activități în educație

Acasă » Activități » Activități în educație

Educație

Avem în vedere realizarea de proiecte și programe în domeniul educațional astfel ca beneficiarii acestora să fie activi în viața socială. Programele și proiectele noastre urmăresc dezvoltarea competențelor profesionale, cognitive, sociale și emoționale ale beneficiarilor acestora.

În vederea atingerii acestui obiectiv Asociația ASURA a dezvoltat mai multe proiecte în vederea dezvoltării din punct de vedere educațional a persoanelor din grupurile vulnerabile, dintre care amintim:

►    Proiectul ”I know it, I do it!”, merge mai departe prin organizarea unor Ateliere de Creație. Programul presupune organizarea a 4 evenimente a câte două zile în cadrul cărora vor avea loc mai multe ateliere pe diferite tematici, adresate copiilor și părinților din mediul rural în scopul dezvoltării spiritului creativ. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2017- februarie 2018.
►    Prin intermediul proiectului ”Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia - POSDRU/173/6.1/S/148732”, 41 de persoane care beneficiază de venit minim garantat au participat la cursuri de formare profesională pentru dobândirea competenței de ”Antreprenor în economie socială”.
►    Proiectul POSDRU/173/6.1/S/148897„Coeziune socială prin practicarea meseriilor tradiționale în întreprinderi de economie socială (SESRom)” a facilitat accesul a 23 de persoane de etnie romă la cursuri de formare profesională în meseria de ”Împletitor de nuiele”.
►    Prin Proiectul POSDRU/173/6.1/S/148596 „SES – Solidaritate prin Economie Socială” 10 persoane au dobândit competențe de ”Antreprenor în economie socială” iar alte 37 de persoane au fost informate, consiliate și instruite în ocupații cu nivel 1 și 2 de calificare.
►    Prin Proiectul ”I know IT, I do IT” 18 elevi din clasele I-VIII au participat la seminarii de instruire în domeniul IT - nivel de bază, dar într-un mediu constructiv, sigur și, în același timp, recreativ, prin organizarea de ateliere de creație și, totodată, au fost informați despre riscurile expunerii în mediul virtual.
►    Prin Proiect educaţional aflat la a II-a ediție și înregistrat în Calendarul Activităților Educative Județene s-au valorificat competenţele elevilor în abordarea interdisciplinară, potențialul lor creativ, imaginaţia cultural-ştiinţifică, într-un demers personalizat de cercetare a temelor circumscrise tuturor domeniilor care prezintă ISTORIA NAȚIONALĂ: literatură, arte plastice, etnografie, folclor, istorie, geografie, ştiinţe politice, ştiinţe juridice, diplomaţie, arhitectură, muzică, pedagogie