27Iul. 2020

CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA AȘTEPTĂRILOR ȘI NEVOILOR STUDENȚILOR CU PRIVIRE LA ANTREPRENORIAT


Ești student și vrei să ai propria ta afacere?
Vrei să găsești o sursă de finanțare pentru aceasta?  
Vrei ca ideea ta de afaceri să devină realitate, dar nu știi exact de unde să începi?
Te ajutam noi să devii antreprenor!

Asociația ASURA în parteneriat cu Fundația ADEPT Transilvania și SC E.CECA SRL și-a propus demararea  unui proiect  adresat studenților, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 „ Educaţie şi competenţe”, schema de ajutor de stat România Start-Up Plus.

Proiectul își propune  consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere. Totodată, se are în vedere reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor superioare până la ocuparea pe piața muncii a absolvenților. De asemenea, proiectul prevede dezvoltarea de mecanisme de susținere si promovare a tuturor întreprinderilor înființate și finanțate.

Scopul chestionarului este acela de a identifica interesele studenților ca viitori antreprenori. Prin intermediul acestui chestionar ne vom contura o imagine realistă cu privire la nevoia inițială de formare a studenților  în domeniul antreprenoriatul, în cadrul proiectului mai sus menționat, fapt pentru care vă rugăm să răspundeți cât mai sincer întrebările de mai jos.

Accesați acest link: https://forms.gle/bexyv12oxbwDkzaSA pentru a răspunde la întrebările din chestionar.

Trebuie să aveți în vedere faptul că la activitățile proiectului și, implicit, la cursurile de formare antreprenorială pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  -Student (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.
 - Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi).
 - Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

Completarea chestionarului durează mai puțin de 5 minute!

Vă multumim!